Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens kommunikációs technológiák

  A tantárgy angol neve: Intelligent Telecommunications Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4394   4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kóczy T. László

  egyetemi tanár

  TMIT

  Dr. Levendovszky János

  egyetemi docens

  HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  matematika, digitális technika, optimalizálás, véletlen folyamatok, hálózati protokollok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  • analízis
  • algebra
  • formális logika
  • valószínűségszámítás
  • tömegkiszolgálás
  7. A tantárgy célkitűzése

  A távközlési hálózatok “algoritmikus” intelligenciáját megalapozó számítási paradigmák (soft-computing, fuzzy rendszerek és neurális hálózatok), valamint ezek alkalmazásainak ismertetése a modern kommunikációs technológiákban.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Neurális hálózatok:

  – Rövid bevezetés a neurális hálózatok elméletébe (előrecsatolt, visszacsatolt hálók, tanulás,)

  – A Hopfield hálók konvergencia tulajdonságai és információelméleti kapacitásuk

  – Multiuser detekció Hopfield hálókkal

  – QoS kommunikáció a csomagkapcsolt hálózatokban Hopfield hálók segítéségével

  – Hívásengedélyezés statisztikus módszerekkel

  – Hívásengedélyezés neurális hálókkal

  – Útvonalkeresés véletlen gráfokon Hopfield hálókkal

  – Kommunikációs hálózatok megbízhatóságanalízise klasszikus mintavételezéssel (Monte Carlo, stratified sampling és importance sampling)

  – Kommunikációs hálózatok megbízhatóságanalízise RBF típusú neurális hálókkal

  Fuzzy rendszerek:

  – Fuzzy halmazok alapjai

  – Műveletek fuzzy halmazokon

  – Fuzzy relációk

  – Fuzzy rendszerek

  – Alkalmazási példák

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2x2 óra előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db ZH

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatóval történő megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kóczy T. László – Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek, Typotex Kiadó, 2000

  S. Haykin: “Neural networks – a comprehensive foundation”, Prentice Hall, 1999

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra, ZH-ra

  24

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  40

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kóczy T. László

  egyetemi tanár

  TMIT

  Dr. Levendovszky János

  egyetemi docens

  HIT