Infokommunikáció menedzsment

A tantárgy angol neve: Infocommunications Management

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4388 8 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sallai Gyula

egy. tanár

TMIT

Kunsági László

tud. munkatárs

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A Távközlő hálózatok, az Infokommunikációs hálózatok, illetve az IP alapú kommunikáció tárgyak ismeretei.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

lásd 4. pont

7. A tantárgy célkitűzése

A távközlés az informatikával és médiával konvergálva infokommunikációvá szélesedik: a technológiák, a szolgáltatások, a jogi és gazdasági környezet, a vezetési módszerek és a vállalati szerkezetek dinamikusan változnak. Az infokommunikáció mérnökeinek és menedzsereinek sikeressége a szorosan vett műszaki ismeretek mellett széleskörű gazdasági, jogi és vezetési ismereteket követel, ismerniük kell a környezeti kihívások stratégiai kezelésének, a termékek értékesítésének, a szolgáltatások szabályozásának, a vállalatok irányításának módszereit. Ennek a kihívásnak tesz eleget e tárgy, amely az infokommunikációs menedzsment ismeretek és szemléletmód elsajátítását tűzi ki célul.

A tantágy az infokommunikációs szakmacsoport IP alapú távközlés és Infokommunikációs szolgáltatások szakirányai képzési tervének részét képezi. Ajánlott a Hálózatok tervezése szakirány számára is.

8. A tantárgy részletes tematikája

A távközlési szektor reformja, a globális infokommunikációs versenypiac kialakulása. Távközlésfejlődési trendek, infokommunikációs konvergenciák, az EU integráció hatása. A gazdasági és jogi környezet. A hírközlésről, az elektronikus aláírásról és a médiáról szóló törvények. Nemzetközi szabványok, szabályozások, egyezmények, szervezetek. A szektor szerkezetének átalakulása, infokommunikációs vállalati integrációk.

Infokommunikációs stratégia: válasz a környezet kihívásaira. A stratégia meghatározása, célja. A vállalati, üzleti és funkcionális stratégiák. A stratégia tervezésének és megvalósításának folyamata. Változtatás-menedzsment. A stratégiaalkotás módszerei: üzleti szegmentálás, SWOT, verseny-, értéklánc- és portfólió-analízis, balanced scorecard. Hálózatfejlesztési és informatikai stratégiák.

Infokommunikációs vállalatok ügyvezetése. Vezetési feladatok, helyzetek és eszközök, a verseny, a globalizáció és az informatizálás hatása. Szervezetfejlesztés, üzleti folyamatok átalakítása, ügyfélorientált szervezetek infokommunikációs vállalatoknál. Az informatikai szervezet kapcsolata az üzleti területekkel. Vezetői információs és menedzsment rendszerek. Projekt és multiprojekt menedzsment.

Infokommunikációs vállalatok marketingtevékenysége. Szolgáltatás marketing alapfogalmak és alapelvek. Piackutatás, prognózis, marketing tervezés, új termék bevezetése. Az infokommunikációs szolgáltatások promóciója, az infokommunikációs szinergiák kiaknázása. Az elektronikus és mobil kereskedelem üzleti modelljei.

Infokommunikációs vállalatok gazdálkodása. Az infokommunikáció gazdaságtana. Vállalatok gazdasági irányítása. Üzleti és pénzügyi tervezés. Pénzügyi és vezetői számvitel, gazdasági mutatók. Infokommunikációs projektek finanszírozása, kockázatkezelés.

Az infokommunikációs szektor szabályozása. A távközlési versenypiac kialakításának és az infokommunikációs konvergencia kibontakoztatásának feladatai. Szolgáltatások engedélyezése, hálózatok integritása, összekapcsolása, átengedése. A jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók kötelezettségei. Fogyasztóvédelem: minőségfelügyelet, árszabályozás, egyetemes szolgáltatások. Frekvenciagazdálkodás, szám- és címgazdálkodás. Alkalmazások biztonság- és tartalomszabályozása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban:
  - az előadási órán írt 3 évközi zárthelyi. Zárthelyinként maximálisan 20 pont szerezhető.
  - az aláírás megszerzésének feltétele: a zárthelyiken összesen megszerezhető 60 pontból 21 elérése szükséges az évközi követelmény teljesítéséhez,
  - a tárgy korábbi felvétele során megszerzett aláírás vizsgán való részvételre jogosít.
 • A vizsgaidőszakban:
  - írásbeli vizsga szóbeli módosítási lehetőséggel.
 • Elővizsga:
  - az elővizsgán való részvétel feltétele: az elővizsga időpontjáig megszerzett aláírás. 
11. Pótlási lehetőségek
 • A szorgalmi időszakban:
  - előadási órán kívül 1 zárthelyi pótlására, illetve javítására van lehetőség. Javítás esetén a javító zárthelyi eredménye felülírja a javítandó zárthelyi eredményét.
 • A vizsgaidőszakban:
  - az aláírás megszerzése vizsgaidőszakban ismételt vizsga jelleggel kísérelhető meg.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. International Telecommunication Union: Trends in Telecommunication Reform kötetei: Convergence and regulation, 1999; Effective regulation, 2002, Genf.
 2. EITO: European Information Technology Observatory 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
 3. Hax, A. C., Majluf, N. S.: The strategy concept and process. Prentice-Hall Internat. Inc., London, 1991
 4. Porter, Michael E.: Versenystratégia. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1993.
 5. Salamonné Huszty Anna: Jövőkép- és stratégiaalkotás. Kossuth Kiadó, 2000.
 6. Angyal Ádám: A vezetés mesterfogásai. Kossuth kiadó, 1999.
 7. Salamonné Huszty Anna, Bögel György: Vállalatvezetés felsőfokon. Kossuth Kiadó, 1998.
 8. Davenport T. H. Prusak, L.: Tudásmenedzsment. Kossuth Kiadó, 2001
 9. Laáb Ágnes: Pénzügyi számvitel menedzsereknek. Kossuth Kiadó, 1998
 10. Adizes, Ichak: Vállalatok életciklusai. Simon & Schuster, HVG, 1992.
 11. Kotler, Philip: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, 1991.
 12. Sallai, Gy., Aranyosné Börcs J.: A távközlés és információtechnológia jogi szabályozása, 1998, 2000.
 13. Melody, William H.: Telecom Reform. Principles, Policies and Regulatory Practices. Technical University of Denmark, Lyngby, 1997.
 14. Intven, Hank: Telecommunication Regulation Handbook, Washington DC, November 2000. . www.infodev.org/projects/314regulationhandbook
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sallai Gyula

egy. tanár

TMIT