IP alapú kommunikáció

A tantárgy angol neve: IP-Based Telecommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4340 2001 ősz 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Biró József,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Bíró József PhD

Tud mts

Távközlési és Telematikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Távkzölő hálózatok, számítógép hálózatok

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

Az integrálódó számítástechnika és távközlés, az infokommunikáció újszerű és nagy kiterjedésű rendszerekben rugalmas információ- közlést, kommunikációt és feldolgozást tesz lehetővé. A tendenciák szerint az infokommunikáció a csomag-alapú működésmódon, s ezen belül a lendületesen fejlődő Internet protokoll családon alapul. A tantárgynak az a célkitűzése, hogy megismertesse az IP alapú távközlő rendszerek felépítését

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés: nagysebességű hálózati technológiák, az adatközlés és a távközlés konvergenciája, IP-hez kapcsolódó szélessávú szolgáltatások, IP alapú távközlés. Az Internet napjainkban (a Számítógép hálózatok tárgyra építve): TCP/IP protokoll család, torlódás, forgalomszabályozás, útvonalválasztás (OSPF, BGP), hálózatfelügyelet (SNMP), WWW (HTTP). Hozzáférési és gerinchálózati technikák. Az IP forgalom jellemzése. IP alapú (szélessávú) szolgáltatások: virtuális magánhálózatok, osztott dokumentumkezelés, távoktatás, elektronikus kereskedelem, elektronikus adatcsere, multimédia (hang) átvitel az Interneten, VoIP (H.323, SIP). QoS IP hálózatok: integrált és differenciált szolgáltatások, valós idejű Internet, média átjáró vezérlés, MPLS, forgalom menedzselés (MPLS OMP, QoS OSPF), QoS architektúrák mobil ad-hoc hálózatokban.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadások tartása

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: zárthelyi megírása

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

c. Elővizsga: nincs

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

R. Stevens, TC/IP Illustrated, Wiley, 1997.

Tannenbaum, Computer Networks, 2000

Armitage, QoS in IP Networks, Wiley, 2000.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Bíró József

Tud mts

TTT

Szabó Róbert

Tud mts

TTT

Marosits Tamás

Tud mts.

TTT