Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IP alapú kommunikáció

  A tantárgy angol neve: IP-Based Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4340 2001 ősz 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Biró József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bíró József PhD

  Tud mts

  Távközlési és Telematikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Távkzölő hálózatok, számítógép hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az integrálódó számítástechnika és távközlés, az infokommunikáció újszerű és nagy kiterjedésű rendszerekben rugalmas információ- közlést, kommunikációt és feldolgozást tesz lehetővé. A tendenciák szerint az infokommunikáció a csomag-alapú működésmódon, s ezen belül a lendületesen fejlődő Internet protokoll családon alapul. A tantárgynak az a célkitűzése, hogy megismertesse az IP alapú távközlő rendszerek felépítését

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: nagysebességű hálózati technológiák, az adatközlés és a távközlés konvergenciája, IP-hez kapcsolódó szélessávú szolgáltatások, IP alapú távközlés. Az Internet napjainkban (a Számítógép hálózatok tárgyra építve): TCP/IP protokoll család, torlódás, forgalomszabályozás, útvonalválasztás (OSPF, BGP), hálózatfelügyelet (SNMP), WWW (HTTP). Hozzáférési és gerinchálózati technikák. Az IP forgalom jellemzése. IP alapú (szélessávú) szolgáltatások: virtuális magánhálózatok, osztott dokumentumkezelés, távoktatás, elektronikus kereskedelem, elektronikus adatcsere, multimédia (hang) átvitel az Interneten, VoIP (H.323, SIP). QoS IP hálózatok: integrált és differenciált szolgáltatások, valós idejű Internet, média átjáró vezérlés, MPLS, forgalom menedzselés (MPLS OMP, QoS OSPF), QoS architektúrák mobil ad-hoc hálózatokban.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadások tartása

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: zárthelyi megírása

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  R. Stevens, TC/IP Illustrated, Wiley, 1997.

  Tannenbaum, Computer Networks, 2000

  Armitage, QoS in IP Networks, Wiley, 2000.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bíró József

  Tud mts

  TTT

  Szabó Róbert

  Tud mts

  TTT

  Marosits Tamás

  Tud mts.

  TTT