Infokommunikációs hálózatok

A tantárgy angol neve: Infocommunications Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika szak

Infokommunikációs szolgáltatások szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4338 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Cinkler Tibor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Takács György

docens

BME-TTT, HIF

Dr. Cinkler Tibor

adjunktus

BME-TTT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Infokommunikációs hálózati technikák, algoritmuselmélet.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Távközlő hálózatok (6. szemeszter)

7. A tantárgy célkitűzése

Ismertetni azon korszerű hálózatok kialakításával, üzemeltetésével, korszerűsítésével és bővítésével kapcsolatos műszaki, stratégiai és gazdasági szempontokat, melyekre egy infokommunikációs szolgáltatónak szüksége lehet.

8. A tantárgy részletes tematikája

Fogalmi meghatározások, gazdasági jelentőség, méretek, értékláncok, verseny, kapcsolódások egyéb területekkel, történet és fejlődési utak, gyártók és szolgáltatók szerepe, globalizáció és nemzeti hálózatok, egységesség és szabványosítás.

Szolgáltatói és felhasználói szerepek: (egyéni előfizetők, intézményi felhasználók, tartalomkészítők, viszonteladók stb), párbeszéd alapú szolgáltatások, párbeszéd alapú szolgáltatások más célú felhasználásai, tartalom elérésére irányuló szolgáltatások, hálózati szolgáltatások.

Végberendezések, végberendezésekben megvalósuló szolgáltatások, alkalmazási protokoll interfészek, üzleti szolgáltatások, telekereskedelem, teleházak, távmunka, távoktatás, telematikai terminálok.

Hozzáférési és gerinchálózatok. Telefon, kábelTV, mobil rádiótelefon, műholdas, adat és vegyes hálózatok jellemző hagyományos sajátságos képe, közös jellemzői, konvergálódó irányai.

Áttekintés, Hálózatok particionálása, rétegelése és alhálózatokra (virtuális hálózatokra) bontása, Hálózatok egymásra építése (pl. IP/ATM/SDH/WDM, GMPLS).

Távközlő hálózatok tervezése és fejlesztése (pl. mobil hálózatok hozzáférői része, gerinchálózatok); szempontok és algoritmusok.

Hálózattopológiák, alapvető műszaki tervek, hálózati alapjellemzők. A szolgáltatások és infrastruktúrák terén zajló verseny hatása a hálózatképre.

Hálózatok konfigurálása (statikus, dinamikus, adaptiv(On-Line)): szempontok és algoritmusok; Hálózatok felügyelete és irányítása - hálózatüzemeltetés és fenntartás (OAM).

Útvonalválasztási technikák (pont-pont, többutas, pont - több-pont); A technikák osztályozása (á.k. v cs.k., központi elosztott, stb); QoS és egyéb korlátok figyelembevétele; Történelmi áttekintés; Algoritmusok; Konkrét példák: IP, MPLS, PSTN, ATM és WDM hálózatok; protokollok (információ-árasztás, útvonalválasztás); többutas (k út pontpáronként); Pont-többpont technikák.

Hálózatok és szolgáltatások megbízhatósága, elérhetősége, védelme, helyreállítása; Alapfogalmak: megbízhatóság, rendelkezésre állás, hozzárendelt és megosztott védelem és helyreállítás; kiértékrlési módszerek, stratégiák, algoritmusok.

Szolgáltatások nyújtásának feltételei, szolgáltatók együttműködési kötelezettségei, egyedi engedélyezési eljárások, gazdálkodás korlátozott erőforrásokkal (név, cím, frekvencia).

Hálózatmenedzsment: SNMP Simple Network Management Protocol, TMN Telecommunication Management Network.

Mérés és szimuláció alapú hálózatmenedzsment.

Hálózatok összekapcsolása, hálózatrészek átengedése, tarifaszabályozás, egyetemes szolgáltatás.

Példák egyes hazai cégek hálózataira és hálózatfejlesztési elképzeléseire. Vezetékes és vezeték nélküli technológiák jövőbeli helyzete. A TETRA története, a GSM története, az ERMES története. Ezek tükrében az UMTS. A fúziók és eladások okai és következményei. A dotcom csődök. Jó üzlet-e a hálózatüzemeltetés?

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

b. A vizsgaidőszakban: vizsga

c. Elővizsga: van

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

óravázlat készül

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Cinkler Tibor

adjunktus

TTT

Dr. Takács György

docens

TTT

Dr. Henk Tamás

docens

TTT

Dr. Sallai Gyula

egyetemi tanár

TTT