Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Távinformatikai protokollok

  A tantárgy angol neve: Infocommunication Protocols

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatikai Szak

  IP alapú távközlés szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4336 7. 4+0v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csopaki Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csopaki Gyula

  egyetemi docens

  TTT

  Dr. Adamis Gusztáv

  egyetemi adjunktus

  TTT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Automata elmélet, formális nyelvek, programozási nyelvek, kommunikációs hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Formális nyelvek, Digitális technika, Számítógép hálózatok, Távközlési hálózatok

  7. A tantárgy célkitűzése

  Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a kommunikációs szoftverek és a protokollok, kiterjesztett kommunikáló véges automaták elméletén alapuló formális leirónyelvekkel történő specifikáció valamint a verifikáció, validáció és konformancia tesztelés témaköréből.

  Módszerek, algoritmusok valamint formális leíró eszközök és nyelvek alkalmazása kommunikációs szoftverek és protokollok megvalósítására. Esettanulmányok a modern hálózati protokollokra, különös tekintettel a nyilvános távkölő hálózatban alkalmazott digitális jelzésrendszer és mobil hálózatok protokolljaira.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A kommunikációs protokollok felépítése:

  A protokoll adatelemek (PDU) és szolgálati primitivek (SP). Kapcsolatfelépítés, adatátvitel és bontás. Digitális előfizetői jelzésrendszeri (DSS1) és közös csatornás hálózati jelzésrendszer. A mobil hirközlés protokolljai, a mobilitás specifikumai.

  Hálózati szoftverek és protokollok formális nyelven történő specifikációja:

  Az SDL (Specification and Description Language) nyelvi elemei, a grafikus és a programnyelvi változat jellegzetességei. Kommunikációs csatornák, jelek, jelutak, input sorok, prioritások és időzítések kezelése.

  A protokoll technológia módszertana:

  A specifikáció, verifikáció, validáció, implementáció és konformancia tesztelés módszertana. A TTCN (Tree and Tabular Combined Notation) tesztleiró és az ASN.1 (Abstract Syntax Notation No.1) adatleíró nyelv és alkalmazási módszertana. A konformancia tesztelés módszertana és dokumentumai (ATS - Abstract Test Suite, ETS - Executable Test Suite, PCTR - Protocol Conformance Test Report, stb. )

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgyat a Távközlési és Telematikai Tanszék adja elő heti 4 óra előadás formájában.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - 1 nagy ZH (pótlási lehetőség csakis a szorgalmi időszakban).

  - a félév lezárásához szükséges követelmény: legalább 2-es nagy (illetve pót) ZH. A pót ZH megírására csak a szorgalmi időszakban van lehetőség.

  b. A vizsgaidőszakban:

  - írásbeli vizsga alapján történő jegymegajánlás. Ha az írásbeli alapján nem dönthető el a jegy, szóbeli kérdésekkel döntünk.

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csopaki Gyula

  egyetemi docens

  TTT

  Dr. Adamis Gusztáv

  egyetemi adjunktus

  TTT