Telematika és multimédia

A tantárgy angol neve: Telematics and Multimedia

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4205 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gefferth László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gefferth László

adj

Távközlési

Dr. Osváth László

adj

és

Marosi Gyula

tud, mts

Telematikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A számítástechnika és a távközlés összefonódásával létrejövő új telematikai és multimédia technikák és szolgáltatások ismertetése az eszközöktől, rendszereken, hálózatokon keresztül a mögöttük rejlő technikai és algoritmikus megoldásokig.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. A telematika alapfogalmai,

2. Telematikai ismeretek; távközlési alapok

3. Telematikai eszközök és szolgáltatások: hagyományos eszközök,

4. Üzenetközvetítő rendszerek, hagyományos és mobil,

5. Értéknövelt szolgáltatások: internetes telefónia alapjai,

6. A multimédiához szükséges távközlési ismeretek

7. A multimédia alapfogalmai és elemzésük:

multimédia és hypermédia,

a multimédia struktúrálása,

egyéni multimédia alkalmazások.

8. Ember-gép kapcsolat, interaktivitás.

HW eszközök, beviteli eszközök, megjelenítő eszközök,

SW eszközök, felhasználói interface,

Operációs rendszerek.

9. Információmegjelenítés és -továbbítás.

10. Információtárolás,

hordozható tárolók,

rendszerek,

hang- és képtömörítés

11. Multimédia és társadalom

csoportos multimédia,

a multimédia társadalmi hatása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: egy ZH a 8...11 héten A ZH értékelése ötfokozatú. Az elégtelen vagy elmulasztott ZH pótlandó a 14. héten pótZH-val. A vizsgárabocsátás feltétele a nem elégtelen ZH vagy PZH. Az utolsó héten elővizsgát tartunk a nem elégtelen ZH-t írók részére.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.

c. Elővizsga: megbeszélés szerint

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gefferth László

adj

Távközlési

Dr. Osváth László

adj

és

Marosi Gyula

tud. mts

Telematikai Tanszék