Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Telematika és multimédia

  A tantárgy angol neve: Telematics and Multimedia

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4205 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gefferth László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gefferth László

  adj

  Távközlési

  Dr. Osváth László

  adj

  és

  Marosi Gyula

  tud, mts

  Telematikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A számítástechnika és a távközlés összefonódásával létrejövő új telematikai és multimédia technikák és szolgáltatások ismertetése az eszközöktől, rendszereken, hálózatokon keresztül a mögöttük rejlő technikai és algoritmikus megoldásokig.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A telematika alapfogalmai,

  2. Telematikai ismeretek; távközlési alapok

  3. Telematikai eszközök és szolgáltatások: hagyományos eszközök,

  4. Üzenetközvetítő rendszerek, hagyományos és mobil,

  5. Értéknövelt szolgáltatások: internetes telefónia alapjai,

  6. A multimédiához szükséges távközlési ismeretek

  7. A multimédia alapfogalmai és elemzésük:

  multimédia és hypermédia,

  a multimédia struktúrálása,

  egyéni multimédia alkalmazások.

  8. Ember-gép kapcsolat, interaktivitás.

  HW eszközök, beviteli eszközök, megjelenítő eszközök,

  SW eszközök, felhasználói interface,

  Operációs rendszerek.

  9. Információmegjelenítés és -továbbítás.

  10. Információtárolás,

  hordozható tárolók,

  rendszerek,

  hang- és képtömörítés

  11. Multimédia és társadalom

  csoportos multimédia,

  a multimédia társadalmi hatása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy ZH a 8...11 héten A ZH értékelése ötfokozatú. Az elégtelen vagy elmulasztott ZH pótlandó a 14. héten pótZH-val. A vizsgárabocsátás feltétele a nem elégtelen ZH vagy PZH. Az utolsó héten elővizsgát tartunk a nem elégtelen ZH-t írók részére.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.

  c. Elővizsga: megbeszélés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gefferth László

  adj

  Távközlési

  Dr. Osváth László

  adj

  és

  Marosi Gyula

  tud. mts

  Telematikai Tanszék