Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Távközlő hálózatok laboratórium

  A tantárgy angol neve: Telecommunication Networks Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Muszaki Informatika Szak

  Kötelezo tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4203 7 0/0/2/g 2.5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely projekt labor munkahelyeken végzett önálló "mérések"-ből áll.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév elején minden hallgató projekt feladatot és konzulenst választ. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot a következő ütemezésben:

  1.hét: Projekt feladat választás, hallgatók-konzulensek összerendelése

  2.-12. hét: A projekt feladat kidolgozása

  13-14. hét: Az elvégzett munka dokumentálása, beszámolók írásban/szóban.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A konzulens által előírt formában történik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi idoszakban:

  A félév lezárásának módja: gyakorlati jegy.

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

  - a konzulens által kitűzött feladat megoldása,

  - az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló készítése külön hirdetményben meghatározott feltételek szerint.

  (A projektről WinWord 2.0 DOC, PostScript (LaTeX/TeX userek) vagy PDF formátumú, elektronikus beszámolót kell benyújtani a konzulensnek, ill a tárgyfelelősnek. Ezek formai követelményeit külön hirdetmény tartalmazza. A kb. 5 perces szóbeli beszámoló anyagát PowerPoint formátumban kell elkészíteni.)

  A vizsgaidőszakban pótlási ill. beszámolási lehetőség nincs!

  b. A vizsgaidoszakban: nincs

  c. Elővizsga: nem értelmezhető

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanulmányozandó irodalmat a konzulensek egyedileg írják elő.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gajdos Sándor

  adj.

  Távközlési és Telamatikai