Távközlő hálózatok

A tantárgy angol neve: Telecommunication Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Kommunikációs hálózatok szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4202 7. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Henk Tamás

Docens

Távközlési és Telematikai

Cinkler Tibor

Tanársegéd

Távközlési és Telematikai

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMA2204" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2605" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A távközlő hálózatok alapjainak megismertetése, bevezetés az átviteltechnika és a kapcsolástechnika alapjaiba. Néhány kiválasztott távközlési technológia megismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Távközlő hálózatok alapjai:

* a távközlés története

* távközlő jelek, szolgáltatások és hálózatok áttekintése

* fő hálózati funkciók: elérés, nyalábolás, kapcsolás, rendezés,

ezek megvalósítási elvei

* bérelt és kapcsolt, magán és közcélú hálózatok

* áramkör-és csomagkapcsolás

* forgalomelméleti kérdések

* a hálózat nyeresége és QoS

* típus topológiák elérési és gerinc hálózatokban

Átviteltechnika:

* vezetékes és vezeték nélküli átviteli lehetőségek

* beszédátvitel követelményei

* 2/4 huzalos átvitel, stabilitás és visszhang

* PDH, SDH és optikai átviteli rendszerek

Távközlő hálózatok:

* hálózati síkok

* hálózatok felépítése:

- PDH

- SDH

- ATM

- WDM

- mozgó adat hálózatok

* útvonalválasztás

* távközlő hálózatok védelme és szolgálatainak helyreállítása meghibásodás esetén

Kapcsolástechnika

* számozás

* kapcsolóközpontok architekturája

* időosztásos és térosztásos kapcsolómezők

* jelzésrendszerek

- MFC jelzésrendszer

- DSS1 digitális előfizetői jelzésrendszer

- LAPD protokoll

- CCS7 digitális hálózati jelzésrendszer

ISDN hálózatok

- hálózati architektúra

- funkcionális egységek és interfészek

- hálózati protokollok

- szolgáltatások és szolgálatok

Távközlési protokollok

- protokoll adatelemek

-szolgálati primitívek

-az SDL formális leirónyelv

-távközlési protokoll technológia

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

- 2 nagyzárthelyi

- Pótlási lehetőség: pótzárthelyi

- Vizsgára bocsátás feltétele: minkét nagyzárthelyi külön-külön legalább elégséges.

Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi(k) helyére pótzárthelyi lép.

b. A vizsgaidőszakban:

- A vizsga írásbeli.

- Ha a vizsgára bocsátás feltétele nem teljesül, akkor i.v. jelleggel lehet vizsgát tenni.

c. Elővizsga:

- Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Géher Károly (szerk.): Híradástehnika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.

D. Bertsekas - R. Gallager: Data Networks, Prentice Hall, 1992.

G.Kessler: ISDN, McGraw-Hill Int. 1994.

F.Belina,D.Hogrefe,A.Sarma: SDL with applications from protocol specification.

Prentice Hall Int. 1991.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Csopaki Gyula

Docens

Távközlési és Telematikai

dr. Henk Tamás

Docens

Távközlési és Telematikai

Cinkler Tibor

Tud. smts

Távközlési és Telematikai