Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Távközlő hálózatok

  A tantárgy angol neve: Telecommunication Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Kommunikációs hálózatok szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4202 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Henk Tamás

  Docens

  Távközlési és Telematikai

  Cinkler Tibor

  Tanársegéd

  Távközlési és Telematikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2204" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2605" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A távközlő hálózatok alapjainak megismertetése, bevezetés az átviteltechnika és a kapcsolástechnika alapjaiba. Néhány kiválasztott távközlési technológia megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Távközlő hálózatok alapjai:

  * a távközlés története

  * távközlő jelek, szolgáltatások és hálózatok áttekintése

  * fő hálózati funkciók: elérés, nyalábolás, kapcsolás, rendezés,

  ezek megvalósítási elvei

  * bérelt és kapcsolt, magán és közcélú hálózatok

  * áramkör-és csomagkapcsolás

  * forgalomelméleti kérdések

  * a hálózat nyeresége és QoS

  * típus topológiák elérési és gerinc hálózatokban

  Átviteltechnika:

  * vezetékes és vezeték nélküli átviteli lehetőségek

  * beszédátvitel követelményei

  * 2/4 huzalos átvitel, stabilitás és visszhang

  * PDH, SDH és optikai átviteli rendszerek

  Távközlő hálózatok:

  * hálózati síkok

  * hálózatok felépítése:

  - PDH

  - SDH

  - ATM

  - WDM

  - mozgó adat hálózatok

  * útvonalválasztás

  * távközlő hálózatok védelme és szolgálatainak helyreállítása meghibásodás esetén

  Kapcsolástechnika

  * számozás

  * kapcsolóközpontok architekturája

  * időosztásos és térosztásos kapcsolómezők

  * jelzésrendszerek

  - MFC jelzésrendszer

  - DSS1 digitális előfizetői jelzésrendszer

  - LAPD protokoll

  - CCS7 digitális hálózati jelzésrendszer

  ISDN hálózatok

  - hálózati architektúra

  - funkcionális egységek és interfészek

  - hálózati protokollok

  - szolgáltatások és szolgálatok

  Távközlési protokollok

  - protokoll adatelemek

  -szolgálati primitívek

  -az SDL formális leirónyelv

  -távközlési protokoll technológia

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - 2 nagyzárthelyi

  - Pótlási lehetőség: pótzárthelyi

  - Vizsgára bocsátás feltétele: minkét nagyzárthelyi külön-külön legalább elégséges.

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi(k) helyére pótzárthelyi lép.

  b. A vizsgaidőszakban:

  - A vizsga írásbeli.

  - Ha a vizsgára bocsátás feltétele nem teljesül, akkor i.v. jelleggel lehet vizsgát tenni.

  c. Elővizsga:

  - Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Géher Károly (szerk.): Híradástehnika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.

  D. Bertsekas - R. Gallager: Data Networks, Prentice Hall, 1992.

  G.Kessler: ISDN, McGraw-Hill Int. 1994.

  F.Belina,D.Hogrefe,A.Sarma: SDL with applications from protocol specification.

  Prentice Hall Int. 1991.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Csopaki Gyula

  Docens

  Távközlési és Telematikai

  dr. Henk Tamás

  Docens

  Távközlési és Telematikai

  Cinkler Tibor

  Tud. smts

  Távközlési és Telematikai