Távközlési marketing és gazdaságtan

A tantárgy angol neve: Telecommunications Marketing and Economy

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2007. január 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4181 8 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Sallai Gyula

egyetemi tanár

TTT

dr Kósa Zsuzsanna

tanácsadó

HIF

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A leendő villamosmérnökök megismertetése a távközlési szolgáltatók körében alkalmazott marketing, értékesítési és ügyfélkapcsolati módszerekkel, valamint a vállalati gazdálkodás eszközeivel és folyamataival, továbbá a távközlő hálózatok gazdasági tervezésének eljárásaival.

8. A tantárgy részletes tematikája

ˇ Bevezetés. A távközlési szolgáltató vállalatok működése.

ˇ Távközlési marketing. Stratégia és marketing összefüggései. Vevőorientáció és versenyelőnyök.

ˇ A marketing fogalma, funkciói, eszközei. Ipari és szolgáltatás marketing. Piac és verseny sajátosságok hálózatos ágazatokban. A fogyasztói magatartás elmélete.

ˇ Piacelemzés, piackutatás, előrejelzés. Prognózis módszerek.

ˇ Piacszegmentálás, marketing stratégia. Marketing tervezés és információs rendszer.

ˇ Termékmenedzsment, új termék bevezetése. Árképzés, árképzési módszerek.

ˇ Értékesítés: értékesítési csatornák, ügyfélszegmens-menedzsment, üzletszabályzat.

ˇ Promóció, marketingkommunikáció. Reklám, közönségkapcsolat, PR. Konkurens és partnerkezelés.

ˇ Marketingmix alkalmazások, példák.

ˇ Értékesítés támogatás, rendszerintegráció. Ügyfélkapcsolat, hibakezelés, karbantartás, szolgáltatásnyújtás, minőségbiztosítás.

ˇ Marketing folyamatok irányítása. Üzletfejlesztés, új vállalkozások.

ˇ A távközlés gazdaságtana. Távközlési vállalatok gazdálkodási funkciói.

ˇ Üzleti tervezés. Bevételek, ráfordítások, eredmény. Pénzügyi tervezés (cash flow).

ˇ Vezetői számvitel. Költség felosztás, gazdasági mutatók.

ˇ Kontrolling. Folyamat szabályozás, stratégiai elemzés.

ˇ Távközlés finanszírozása. A kockázat összetevői, mérése, kezelése.

ˇ Beszerzés. Specifikálás, tenderezés, szerződéskötés.

ˇ Távközlés gazdasági számítások. Jelenértékszámítás. Hálózati költségmodellek, projektek költségelése. Hálózatoptimalizálás, rendszerválasztás, beruházások lépcsőzése.

ˇ Vállalkozási formák és ismérveik. Sikeres külföldi távközlési vállalatok gazdálkodása. Válságmenedzselés: likviditásmenedzsment, szanálás, csődeljárás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

- az előadási órán írt 1 db nagyzárthelyi, amely a szorgalmi időszakban egyszer pótolható;

- az aláírás feltétele: a nagyzárthelyin vagy pótlásán az elérhető pontszám legalább 50%- ának megszerzése;

- a tárgy korábbi felvétele során megszerzett aláírás vizsgán való részvételre jogosít.

b. A vizsgaidőszakban:

- írásbeli vizsga szóbeli korrigálási lehetőséggel;

- az aláírás vizsgaidőszakban különeljárási díj befizetésével és sikeres dolgozat megírásával szerezhető meg.

c. Elővizsga:

- az elővizsgán való részvétel feltétele az elővizsga időpontjáig megszerzett aláírás;

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Philip Kotler: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, 1991.

Prónay G. (szerk.): Távközlési Marketing. Híradástechnika (különszám), 1997. május.

Derek F. Abell: Defining the Business. Prentice-Hall, 1980.

Ray H. Garrison: Managerial Accounting. Irwin, 1990.

B. S. Dhillon: Engineering Management, Technomic, 1987.

Horváth P. & Partner: Controlling, út egy hatékony controlling rendszerhez. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1997.

S. C. Littlechild: A távközlésgazdaságtan alapjai. Magyar Posta Könyvkiadó, 1989.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Sallai Gyula

egyetemi tanár

TTT

Kunsági László

tudományos munkatárs

TTT