Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások

A tantárgy angol neve: Infocommunications Networks and Services

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

elágazó tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4159 8. szemeszter 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Cinkler Tibor

Egyetemi adjunktus

TMIT

Tatai Péter

Tud. főmunkatárs

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Távközlő és számítógép hálózatok, kapcsolás, jelzésrendszerek, jelátvitel alapjai.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A szakirány első két félévének tárgyai:

Kapcsolás és jelzéstechnika (6. félév)

IP alapú távközlés (6. félév)

Hozzáférési hálózatok (7. félév)

Mobil és szélessávú kommunikáció (7. félév)

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a hálózatok kialakításával, üzemeltetésével, mérésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok és módszerek ismertetése, különös tekintettel a korszerű irányzatok és gyakorlati ismeretek együttes átadására.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Szolgáltatásnyújtás fontosabb funkcionális elemei. Az infokommunikációs hálózatok feletti szolgáltatások rendszerezése és követelményeik a hálózattal szemben. Szolgáltatás összetett technológiájú hálózati platformokon.
 • Korszerű gerinc/transzport hálózati technológiák: SDH, ATM, ngSDH, RPR, GbE, 10 GbE, OTN, ASON; többrétegű hálózatok (ASTN/GMPLS), különös tekintettel hálózatmenedzselési képeségeikre. Vezetékes és vezetékmentes hálózati technológiák összehasonlítása.
 • Tervezési, konfigurálási kérdések, megbízhatósági, életképességi, védelmi és helyreállítási követelmények, fejlődési irányzatok. A hálózatok tervezésének és optimalizálásának módszerei, a rendelkezésre állás növelésének módszerei. Útválasztási algoritmusok.
 • A hálózatok és a távközlő berendezések átviteli és illesztési jellemzői, ezen jellemzők mérésének és monitorozásának módszerei. A hálózat üzemvitelének és menedzselésének kérdései. A hálózatok fenntartási kérdései a GSM mobil hálózatok példáján keresztül.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

 • 1 zárthelyi
 • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
  (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

b) A vizsgaidőszakban:

 • A vizsga írásbeli.
 • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

c) Elővizsga:

 • Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.
11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadásokon kihirdetett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Órán készített jegyzet.

C.F. Coombs, C.A. Coombs: Communications Network Test& Measurement Handbook, McGraw Hill, 1998

Világháló:

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

10

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Cinkler Tibor

Tud. főmunkatárs

TMIT

Tatai Péter

Egyetemi adjunktus

TMIT