Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Networks and Services

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  elágazó tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4159 8. szemeszter 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Cinkler Tibor

  Egyetemi adjunktus

  TMIT

  Tatai Péter

  Tud. főmunkatárs

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Távközlő és számítógép hálózatok, kapcsolás, jelzésrendszerek, jelátvitel alapjai.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A szakirány első két félévének tárgyai:

  Kapcsolás és jelzéstechnika (6. félév)

  IP alapú távközlés (6. félév)

  Hozzáférési hálózatok (7. félév)

  Mobil és szélessávú kommunikáció (7. félév)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a hálózatok kialakításával, üzemeltetésével, mérésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok és módszerek ismertetése, különös tekintettel a korszerű irányzatok és gyakorlati ismeretek együttes átadására.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Szolgáltatásnyújtás fontosabb funkcionális elemei. Az infokommunikációs hálózatok feletti szolgáltatások rendszerezése és követelményeik a hálózattal szemben. Szolgáltatás összetett technológiájú hálózati platformokon.
  • Korszerű gerinc/transzport hálózati technológiák: SDH, ATM, ngSDH, RPR, GbE, 10 GbE, OTN, ASON; többrétegű hálózatok (ASTN/GMPLS), különös tekintettel hálózatmenedzselési képeségeikre. Vezetékes és vezetékmentes hálózati technológiák összehasonlítása.
  • Tervezési, konfigurálási kérdések, megbízhatósági, életképességi, védelmi és helyreállítási követelmények, fejlődési irányzatok. A hálózatok tervezésének és optimalizálásának módszerei, a rendelkezésre állás növelésének módszerei. Útválasztási algoritmusok.
  • A hálózatok és a távközlő berendezések átviteli és illesztési jellemzői, ezen jellemzők mérésének és monitorozásának módszerei. A hálózat üzemvitelének és menedzselésének kérdései. A hálózatok fenntartási kérdései a GSM mobil hálózatok példáján keresztül.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  • 1 zárthelyi
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
   (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

  b) A vizsgaidőszakban:

  • A vizsga írásbeli.
  • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

  c) Elővizsga:

  • Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadásokon kihirdetett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Órán készített jegyzet.

  C.F. Coombs, C.A. Coombs: Communications Network Test& Measurement Handbook, McGraw Hill, 1998

  Világháló:

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Cinkler Tibor

  Tud. főmunkatárs

  TMIT

  Tatai Péter

  Egyetemi adjunktus

  TMIT