Hozzáférési hálózatok

A tantárgy angol neve: Access Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4158 7 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Osváth László

Egyetemi adjunktus

TMIT

Dr. Vida Rolland

Egyetemi tanársegéd

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Informatika I-II, Híradástechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy a távközlő és a számítógéphálózatok felhasználóközeli szegmensével, a hozzáférési hálózatokkal foglalkozik, érint egyes alapvető megvalósítási kérdéseket és kiterjed a felmerülő szervezési problémák jellegzetes megoldásaira is.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • A hozzáférési hálózatok felépítése, rendszertechnikája, különféle vezetékes és vezetéknélküli megoldásai.
 • A sávszélesség korlátozottságának hatásai (pl. szimbólumközi áthallás), illetve a többszörös kihasználás lehetőségei hozzáférési hálózatokban. Az átvitel robosztusságát biztosító hibaarányjavító eljárások (jellegzetes vonali kódolások, adaptív kiegyenlítés, visszhangtörlés). Modemek alkalmazása vezetékes és vezeték nélküli távközlő technológiákban. Jellegzetes csatlakozási felületek. Gyakorlati példák: az ISDN, primer PCM, xDSL vonali átvitel.
 • Hibakorlátozó kódolás alkalmazása, ARQ és FEC rendszerek. A hibajavító kódolás algebrai alapjai, lineáris blokk-kódok véges testek felett. Reed-Solomon kódok, hibajavítás RS kódokban. BCH kódok konstrukciója. Az adatbiztonság nyújtásának algoritmikus alapjai, digitális aláírás.
 • Vezetéknélküli helyi hálózatok (WLAN) kialakítása és menedzselése, létező és fejlesztés alatt álló technológiák (IEEE 802.11x, HiperLAN/2). Wi-Fi rendszerelemek és funkciók, alkalmazási lehetőségek, roaming megoldások, AAA (hitelesítés, jogosultság, számlázás), biztonsági protokollok. Vezetéknélküli személyi hálózatok (WPAN), Bluetooth architektúra. Ad-hoc hálózatok, 4G hozzáférési rendszerek, szenzor hálózatok.
 • A hozzáférési technológiák összehasonlítása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): Előadás

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

 • 1 zárthelyi
 • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
  (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

b) A vizsgaidőszakban:

 • A vizsga írásbeli.
 • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

c) Elővizsga:

 • Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.
11. Pótlási lehetőségek

a TVSz szerint

Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

megegyezés szerint

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Lajtha György főszerkesztő: Távközlő hálózatok, informatikai szolgáltatások. HTE, 2002. www.hte.hu/onlinekonyv

Frigyes I.: Hírközlő rendszerek, Műegyetemi kiadó, 1998.

Győrfi L., Vajda I., Győri S.: Információ- és kódelmélet

M. Ciampa, "Guide to Wireless Communications", Course Technology, 2002, ISBN: 0619120002.

M.S. Gast and M. Loukides, "802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide", O'Reilly and Associates, 2002, ISBN: 0596001835.

G. Held, "Data over Wireless Networks: Bluetooth, WAP & Wireless LANs", McGraw-Hill Professional, 2000, ISBN: 0072126213.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

15

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Osváth László

Egyetemi adjunktus

TMIT

Dr. Vida Rolland

Egyetemi tanársegéd

TMIT