Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hozzáférési hálózatok

  A tantárgy angol neve: Access Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4158 7 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Osváth László

  Egyetemi adjunktus

  TMIT

  Dr. Vida Rolland

  Egyetemi tanársegéd

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatika I-II, Híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a távközlő és a számítógéphálózatok felhasználóközeli szegmensével, a hozzáférési hálózatokkal foglalkozik, érint egyes alapvető megvalósítási kérdéseket és kiterjed a felmerülő szervezési problémák jellegzetes megoldásaira is.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A hozzáférési hálózatok felépítése, rendszertechnikája, különféle vezetékes és vezetéknélküli megoldásai.
  • A sávszélesség korlátozottságának hatásai (pl. szimbólumközi áthallás), illetve a többszörös kihasználás lehetőségei hozzáférési hálózatokban. Az átvitel robosztusságát biztosító hibaarányjavító eljárások (jellegzetes vonali kódolások, adaptív kiegyenlítés, visszhangtörlés). Modemek alkalmazása vezetékes és vezeték nélküli távközlő technológiákban. Jellegzetes csatlakozási felületek. Gyakorlati példák: az ISDN, primer PCM, xDSL vonali átvitel.
  • Hibakorlátozó kódolás alkalmazása, ARQ és FEC rendszerek. A hibajavító kódolás algebrai alapjai, lineáris blokk-kódok véges testek felett. Reed-Solomon kódok, hibajavítás RS kódokban. BCH kódok konstrukciója. Az adatbiztonság nyújtásának algoritmikus alapjai, digitális aláírás.
  • Vezetéknélküli helyi hálózatok (WLAN) kialakítása és menedzselése, létező és fejlesztés alatt álló technológiák (IEEE 802.11x, HiperLAN/2). Wi-Fi rendszerelemek és funkciók, alkalmazási lehetőségek, roaming megoldások, AAA (hitelesítés, jogosultság, számlázás), biztonsági protokollok. Vezetéknélküli személyi hálózatok (WPAN), Bluetooth architektúra. Ad-hoc hálózatok, 4G hozzáférési rendszerek, szenzor hálózatok.
  • A hozzáférési technológiák összehasonlítása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): Előadás

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  • 1 zárthelyi
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
   (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

  b) A vizsgaidőszakban:

  • A vizsga írásbeli.
  • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

  c) Elővizsga:

  • Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.
  11. Pótlási lehetőségek

  a TVSz szerint

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  megegyezés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Lajtha György főszerkesztő: Távközlő hálózatok, informatikai szolgáltatások. HTE, 2002. www.hte.hu/onlinekonyv

  Frigyes I.: Hírközlő rendszerek, Műegyetemi kiadó, 1998.

  Győrfi L., Vajda I., Győri S.: Információ- és kódelmélet

  M. Ciampa, "Guide to Wireless Communications", Course Technology, 2002, ISBN: 0619120002.

  M.S. Gast and M. Loukides, "802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide", O'Reilly and Associates, 2002, ISBN: 0596001835.

  G. Held, "Data over Wireless Networks: Bluetooth, WAP & Wireless LANs", McGraw-Hill Professional, 2000, ISBN: 0072126213.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Osváth László

  Egyetemi adjunktus

  TMIT

  Dr. Vida Rolland

  Egyetemi tanársegéd

  TMIT