Kommunikációs protokollok

A tantárgy angol neve: Communication Protocols

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Villamosmérnöki Szak

Mellékszakirány tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4136 7. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csopaki Gyula,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Adamis Gusztáv

Egyetemi adjunktus

TMIT

Dr. Csopaki Gyula

Egyetemi docens

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, Informatika, Híradástechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Digitális technika

Informatika

Híradástechnika

7. A tantárgy célkitűzése

Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a kommunikációs szoftverek és protokollok, kiterjesztett kommunikáló véges automaták elméletén alapuló specifikáció, validáció és tesztelés témaköréből. Formális leíró nyelvek alkalmazása kommunikációs protokollok technológiai lépéseinél. Esettanulmányok kommunikációs protokollokra, különös tekintettel a mobil hálózatokra.

8. A tantárgy részletes tematikája

I. A kommunikációs protokollok felépítése.

A protokoll adatelemek (PDU) és szolgálati primitivek (SP). Kapcsolatfelépítés, adatátvitel és bontás. Az INRES ( INItiator RESponder ) protokoll. Digitális előfizetői jelzésrendszeri (DSS1) és közös csatornás hálózati jelzésrendszer. A mobil hirközlés protokolljai, a mobilitás specifikumai.

II. Hálózati szoftverek és protokollok formális nyelven történő specifikációja:

Az SDL (Specification and Description Language) nyelvi elemei, a grafikus és a programnyelvi változat jellegzetességei. Kommunikációs csatornák, jelek, jelutak, input sorok, prioritások és időzítések kezelése. Az objektum orientáltság jellegzetes távközlési alkalmazásai.

III. A protokoll technológia módszertana:

A specifikáció, verifikáció, validáció, implementáció és konformancia tesztelés módszertana. A TTCN ( Tree and Tabular Combined Notation ) tesztleíró és az ASN.1 ( Abstract Syntax Notation No.1) adatleíró nyelv és alkalmazási módszertana. A konformancia tesztelés módszertana és dokumentumai ( ATS - Abstract Test Suite, ETS - Executable Test Suite, PCTR - Protocol Conformance Test Report )

IV. Mobil protokollok

A mobil protokollok áttekintése, SS7 alapok (MTP, ISUP). SCCP, TCAP, MAP protokollok.

MSC-BSC közötti protokollok: BSSAP = BSSMAP + DTAP.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

1 nagy ZH (sikeres teljesítése az aláírás megszerzéséhez szükséges)

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. Irásbeli vizsga

  3. Elővizsga:

Előfeltétel a sikeres alárírás megszerzése (sikeres nagyZH) esetén

11. Pótlási lehetőségek

A nagyZH pótlása a TVSz szerint lehetséges

12. Konzultációs lehetőségek

A hallgatókkal történt egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Elektronikus jegyzetet biztosítunk.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése (fakultatív)

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

45

Vizsgafelkészülés

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Adamis Gusztáv

Egyetemi adjunktus

TMIT

Dr Csopaki Gyula

Egyetemi docens

TMIT