Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kommunikációs protokollok

  A tantárgy angol neve: Communication Protocols

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Villamosmérnöki Szak

  Mellékszakirány tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4136 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csopaki Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Adamis Gusztáv

  Egyetemi adjunktus

  TMIT

  Dr. Csopaki Gyula

  Egyetemi docens

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Informatika, Híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Digitális technika

  Informatika

  Híradástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a kommunikációs szoftverek és protokollok, kiterjesztett kommunikáló véges automaták elméletén alapuló specifikáció, validáció és tesztelés témaköréből. Formális leíró nyelvek alkalmazása kommunikációs protokollok technológiai lépéseinél. Esettanulmányok kommunikációs protokollokra, különös tekintettel a mobil hálózatokra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. A kommunikációs protokollok felépítése.

  A protokoll adatelemek (PDU) és szolgálati primitivek (SP). Kapcsolatfelépítés, adatátvitel és bontás. Az INRES ( INItiator RESponder ) protokoll. Digitális előfizetői jelzésrendszeri (DSS1) és közös csatornás hálózati jelzésrendszer. A mobil hirközlés protokolljai, a mobilitás specifikumai.

  II. Hálózati szoftverek és protokollok formális nyelven történő specifikációja:

  Az SDL (Specification and Description Language) nyelvi elemei, a grafikus és a programnyelvi változat jellegzetességei. Kommunikációs csatornák, jelek, jelutak, input sorok, prioritások és időzítések kezelése. Az objektum orientáltság jellegzetes távközlési alkalmazásai.

  III. A protokoll technológia módszertana:

  A specifikáció, verifikáció, validáció, implementáció és konformancia tesztelés módszertana. A TTCN ( Tree and Tabular Combined Notation ) tesztleíró és az ASN.1 ( Abstract Syntax Notation No.1) adatleíró nyelv és alkalmazási módszertana. A konformancia tesztelés módszertana és dokumentumai ( ATS - Abstract Test Suite, ETS - Executable Test Suite, PCTR - Protocol Conformance Test Report )

  IV. Mobil protokollok

  A mobil protokollok áttekintése, SS7 alapok (MTP, ISUP). SCCP, TCAP, MAP protokollok.

  MSC-BSC közötti protokollok: BSSAP = BSSMAP + DTAP.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  1 nagy ZH (sikeres teljesítése az aláírás megszerzéséhez szükséges)

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. Irásbeli vizsga

  3. Elővizsga:

  Előfeltétel a sikeres alárírás megszerzése (sikeres nagyZH) esetén

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyZH pótlása a TVSz szerint lehetséges

  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatókkal történt egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus jegyzetet biztosítunk.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése (fakultatív)

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  45

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Adamis Gusztáv

  Egyetemi adjunktus

  TMIT

  Dr Csopaki Gyula

  Egyetemi docens

  TMIT