Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A távközlésmenedzsment műszaki háttere

  A tantárgy angol neve: Technical Background of Telecommunications Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Távközlésmenedzsment

  mellék-szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4134 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Biró József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bíró József

  tudományos munkatárs

  TTT

  Jakab Tivadar

  tudományos munkatárs

  HT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Távközlési, illetve híradástechnikai alapozó tárgyak ismeretei.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  lásd 8. pont

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az infokommunikációvá szélesedő távközlés célja a felhasználók számára hálózat-alapú szolgáltatások, mint termékek nyújtása, kezdve a hálózatok részeinek bérletétől, a hálózati szolgáltatásokon és hordozott szolgáltatásokon keresztül a szolgáltatásokra épülő tudástársadalmi alkalmazásokig. A tárgy ismerteti egyrészt a különféle szolgáltatásokat, sajátságaikat, összefüggéseiket, működésüket, követelményeiket a hálózattal szemben, másrészt megvalósításuk hálózati rendszertechnikáját, a különféle integrált és dinamikus hálózati megoldásokat, a szolgáltatások menedzselése szempontjából fontos egyes technológiai vonatkozásokat, a hálózatok tervezésének szempontjait.

  A tárgy célja megteremteni a távközléssel kapcsolatos interdiszciplináris (üzleti, gazdasági, jogi, menedzseri) szemléletmód műszaki alapjait, amelyre a mellék-szakirány további tárgyai építenek.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Elektronikus kommunikációs rendszerek felépítése és csoportosítása. Távközlési és infokommunikációs termékek.
  • Hálózat-alapú szolgáltatások és alkalmazások. A szolgáltatások jellegének, tartalmának, megvalósításuk műszaki vonatkozásainak (erőforrásigény, minőségi követelmények) áttekintése.
  • Párbeszédalapú, tranzakciós és tartalom-elérő szolgáltatások, hálózati szolgáltatások, végberendezések szolgáltatásai. Tartalom, média és üzleti alkalmazások.
  • Egyes szolgáltatások rendszertechnikája, piaci szerepe, kívánatos minősége, forgalmi profilja. Követelményeik a hálózattal szemben (kapacitás, sávszélesség, minőség, megbízhatóság, biztonság, ezek differenciáltsága, költségekkel való összefüggése, hozzáférés, menedzselés, számlázás, gazdaságossági és piaci aspektusok).
  • Elektronikus kommunikációs hálózatok. Általános hálózati szerkezet: tagoltság, magán és nyilvános hálózatok, hozzáférési és gerinchálózat, hálózati kép, hálózatszervezési alapelvek.
  • Összeköttetéses, összeköttetés-mentes információközlő és műsorközlő hálózatok. Hálózatok réteg szemléletű felépítése. Hálózati funkciók. Átviteli topológia, forgalomirányítás, hálózatmenedzsment. A hálózatok szolgáltatásminősége, megbízhatósága és biztonsága. Jelzéshálózati protokollok, számkiosztás.
  • Hálózati technológiák áttekintése. Transzporthálózati technológiák (PSTN, ISDN, FR, ATM, IP, SDH, OTN, ASTN, ASON). Hozzáférési hálózati technológiák. Mobil hálózati technológiák (GSM, GPRS, UMTS).
  • Különféle hálózati architektúrák összehasonlítása. Hálózatok konfigurálása és méretezése.
  • Szolgáltatások támogatása, megvalósítása. Hálózati architektúra választási szempontok (helyi hálózat, hozzáférés, MAN, gerinc).
  • Hálózati koncepciók (FSAN, optikai-IP), különböző technológiájú hálózatok egymásra épülése és együttműködése, szolgáltatások és technológiák viszonya.
  • Esettanulmányok: Különböző összetételű szolgáltatásokat támogató hálózati megoldások műszaki-gazdasági elemzése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - 2 db nagyzárthelyi, amely a szorgalmi időszakban egyszer pótolható;

  - az aláírás megszerzésének feltétele: a nagyzárthelyin vagy pótlásán az elérhető pontszám legalább 50%-ának elérése;

  - a tárgy korábbi felvétele során megszerzett aláírás vizsgán való részvételre jogosít.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. - írásbeli vizsga szóbeli módosítási lehetőséggel;

   - az aláírás megszerzése vizsgaidőszakban különeljárási díj befizetésével, ismételt vizsga jelleggel kísérelhető meg.

  3. Elővizsga:

  - az elővizsgán való részvétel feltétele: az elővizsga időpontjáig megszerzett aláírás.

  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tannenbaum, Andrew S.: Számítógéphálózatok, Panem-Prentice Hall 1999, ISBN 963 545 213 6

  Robertazzi, T. G.: Planning Telecommunication Networks, IEEE Press1999, ISBN 0 7803 4702 1

  EITO: European Information Technology Observatory 2000, 2001, 2002

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék, Int.

  Dr. Bíró József

  tudományos munkatárs

  TTT

  Jakab Tivadar

  tudományos munkatárs

  HT

  Dr. Jereb László

  egyetemi docens

  HT

  Dr. Sallai Gyula

  egyetemi tanár

  TTT