Elektronikus biztonság laboratórium

A tantárgy angol neve: Electronics Security Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Elektronikus szolgáltatások és biztonság mellékszakirány

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4116 8 2/0/0/f 2 1/2
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Heszberger Zalán

egy. tanársegéd

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Az alapképzésben tanított tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgyat megelőző kötelező tárgy nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a mellékszakirány elméleti tantárgyaiban oktatott ismeretek gyakorlati tapasztalatokkal történő kiegészítése, valamint a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott, valamint projekt labor munkahelyeken végzett önálló mérésekből áll.

Mérések végzése a következő témakörökben:

 • IP alapú hálózatok vizsgálata
 • IP alapú intranet hálózat összeállítása, felkonfigurálása és tesztelése.
 • Tűzfalak vizsgálata
 • Csomagszűrő és alkalmazásszűrő tűzfalak konfigurálása, működésének vizsgálata mérésekkel.
 • Behatolás-jelző rendszerek vizsgálata
 • Behatolás-jelző rendszer konfigurálása, működésének vizsgálata mérésekkel. Új támadásminták késztése.
 • Hitelesítő rendszerek, Kerberos mérés
 • Kerberos rendszer telepítése. Alkalmazások konfigurálása a Kerberos rendszerrel való együttműködésre.
 • A Kerberos rendszer üzeneteinek vizsgálata mérésekkel.
 • Virtuális magánhálózatok (VPN) mérés
 • Virtuális magánhálózatok kialakítása, bekonfigurálása. A virtuális magánhálózat csatornáinak titkosítása. Mérések a virtuális magánhálózaton.
 • Távmenedzsment mérés
 • Távoli rendszerek távmenedzsmentjének biztonságos megvalósítása. Szolgáltatások és alkalmazások vezérlése és állapotuk lekérdezése távolról.
 • Adatbázis biztonság
 • Adatbázisok hozzáférés-védelmének megvalósítása. Adatbázisok védelme különböző hozzáférés-modellek segítségével. Mérések adatbázis-lekérdezések segítségével.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató a 8. pontban megadott tematikájú méréseket méri végig. A mérésekre előzetesen jelentkezni kell az erre szolgáló elektronikus (web alapú) rendszeren a http://labor.tmit.bme.hu oldalon. A jelentkezéshez regisztráció szükséges melynek során login-ként a neptun kódot, névként pedig a teljes nevet kell kötelezően megadni.

A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában (http://labor.tmit.bme.hu) biztosított segédletekből. Ezen anyagokról tájékoztatást a kijelölt mérésvezetőktől lehet kérni a mérést megelőzően. A felkészülést a mérés kezdetén a mérésvezetők a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrzik. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott tökéletes válaszok száma 2 vagy ennél kevesebb, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés során a mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja és a jegyzőkönyvet leosztályozza.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

 • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
 • A félévközi jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.
 • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:
  • Az alap osztályzat - melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak - : közepes.
  • Az alap osztályzatot javító tényezők:
   • a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy
   • fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy
  • Az alap osztályzatot rontó tényezők:
   • hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy
   • a tesztkérdésekre adott kettő hibás válasz: -1 jegy
11. Pótlási lehetőségek

Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs!

12. Konzultációs lehetőségek

A mérésvezetőknél, illetve a tárgyfelelősnél megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait Mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék számítógép-hálózatán és a laboratóriumban nyomtatott formában is rendelkezésre állnak. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

25

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

5

Házi feladat elkészítése

5

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Heszberger Zalán

egy. tanársegéd

TMIT

Dr. Fehér Gábor

egy. adjunktus

TMIT