Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szolgáltatásbiztonság

  A tantárgy angol neve: Security of Services

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Elektronikus szolgáltatások és biztonság mellékszakirány

  kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4104 8 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth László

  egy. tanár

  TMIT

  Dr. Fehér Gábor

  egy. adjunktus

  TMIT

  Zömbik László

  ügyv. szakértő

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Információ és hálózatbiztonság

  Digitális technika I-II, Informatika I-II, Matematika B4

  Híradástechnika, A számítástudomány alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Információ és hálózatbiztonság

  Digitális technika I-II, Informatika I-II, Matematika B4

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó és gyakorlati ismereteket nyújtani napjaink szolgáltatásainak biztosítása témakörében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.  Bevezetés

  1.1 Szolgáltatásbiztonság célok és fogalmak

  1.2 Szolgáltatások fenyegetettségei

       Denial of Service (DoS) és Distributed Denial of Service (DDoS) támadások

  2.   Hitelesítési szolgáltatások

  2.1  Hitelesítő központok

        Certification Authority (CA), elosztott hitelesítő központok és szolgáltatásaik

        Nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI, X.509)

  2.2  Kerberos hitelesítési rendszerek

  2.3  AAA rendszerek

        RADIUS és a DIAMETER

  2.4  Küszöbkriptográfia

  2.5  Elektronikus aláírás

        Protokollok, architektúrák

        SMART kártyák és protokolljaik

        Az elektronikus aláírás jogi szabályozása

  3.   Levelező szolgáltatások védelme

  3.1 Levelezőrendszerek védelme

       SPOP3, SSMTP

       Vírusvédelem, SPAM szűrés

  3.2 Levelezés hitelesítse, titkosítása

       PGP és S-MIME

  4.   Szolgáltatások architekturális védelme

  4.1 Tűzfalak

        Csomagszűrő és proxy alapú tűzfalak

        Biztonsági zónák

        Hálózati címfordítás (NAT)

        Mézesmadzag (honeypot)

  4.2  Behatolás-jelző rendszerek (IDS)

  4.3  Kihelyezett szolgáltatások biztonságos üzemeltetése

        Távmenedzsment, technikai megoldások, tervezés

        Virtuális magánhálózatok biztonságos üzemeltetése

  5. Adatbázisok és operációs rendszerek biztonsága

  5.1 Felhasználók azonosítása

       tudás, birtok és biometria alapú megoldások

  5.2 Hozzáférés-vezérlés és biztonsági mechanizmusok

       Mandatory Access Control (MAC)

       Többszintű biztonság (Multilevel security)

       Discretionary Access Control (DAC)

       Rule Based Access Control (RBAC)

  5.3 Az adatbázis biztonság gyakorlata

       Adatbázis biztonsági terv készítése

       Biztonsági audit

  6.   Elektronikus szolgáltatások biztonsága

  6.1 Biztonsági technikák alkalmazása, integrálása

       Követelmények

       Rendszerek biztonsági tervezése

  6.2 E-Commerce és E-Business biztonság

  6.3 A szolgáltatásbiztonság jogi vetületei

       Információbiztonság jogi kérdései

       Etikus hackelés

       Nagy testvér megfigyelések, nemzetbiztonsági kérdések

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   • 1 zárthelyi
   • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
    (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)
  •  A vizsgaidőszakban:
   • A vizsga írásbeli.
   • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.
  • Elővizsga:
   • Feltétele: legalább közepes zárthelyi.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatók kérdéseikkel kereshetik az oktatókat folyamatosan e-mailen keresztül. Ezen felül nagyzárthelyi dolgozat és vizsgák előtt megegyezés szerint konzultációt tartunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Györfi László, Győri Sándor, Vajda István: Információ- és Kódelmélet, Typotex kiadó, 2000.
  2. Simson Garfinkel, Gene Spafford: Practical Unix and Internet Security, second edition, O’Reilly & Associates, Inc., 1996.
  3. Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner: Network Security: PRIVATE Communication in a PUBLIC World, Prentice Hall, 1995.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth László

  egy. tanár

  TMIT

  Dr. Fehér Gábor

  egy. adjunktus

  TMIT

  Zömbik László

  ügyv. szakértő

  TMIT