Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információ és hálózatbiztonság

  A tantárgy angol neve: Information and Networks Security

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 23.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Elektronikus szolgáltatások és biztonság

  mellékszakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4103 7 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth László

  Egyetemi tanár

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Dr. Fehér Gábor

  egy. adjunktus

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Zömbik László

  Ügyvivő szakértő

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika I-II, Informatika I-II, Matematika B4

  Híradástechnika, A számítástudomány alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Digitális technika I-II, Informatika I-II, Matematika B4

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó és gyakorlati ismereteket nyújtani napjaink információ- és hálózatbiztonságának témakörében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés

  1.1 Információ és hálózatbiztonsági célok és fogalmak

  1.2 Fenyegetések vizsgálatának módszerei (Threat analysis, Risk assesment)

  1.3 Konkrét fenyegetések

  2. Kriptográfia

  2.1 Szimmetrikus kulcsú titkosítás

  blokk-típusú: DES, 3DES, AES

  folyam-típusú: RC4

  2.2 Aszimmetrikus kulcsú titkosítás

  Moduló-aritmetikai alapok, RSA, DSA, elliptikus módszerek

  2.3 Hash függvények

  MD5, SHA1

  3. Végpontok közötti kommunikáció védelme

  3.1 Bevezető

  TCP/IP protokoll áttekintése, biztonsági problémák, támadások (sniffing, e-mail forging, ARP spoofing, DNS spoofing, TCP SYN attack)

  3.2 Kulcsmenedzsment

  Elméleti alapok: DH, RSA, keytreshold, többszereplős DH

  Protokollok: OAKLEY, ISAKMP, IKE, GKMP

  3.3 Titkosítási protokollok

  IPSec (AH, ESP), TLS/SSL, SSH

  3.4 Virtuális magánhálózatok biztonságos kialakítása

  4. Vezeték nélküli hálózatokban alkalmazott biztonsági architektúrák és protokollok

  4.1 WLAN hálózatok védelme

  A WEP és annak kritikus elemzése, LEAP

  4.2 Vezetéknélküli távközlő hálózatok védelme

  Második (GSM) és a harmadik (UMTS) generációs celluláris távközlő rendszerek biztonsági architektúrája, algoritmusai és protokolljai

  4.3 Alkalmi és érzékelő (sensor) hálózatok védelme

  SPINS architektúra és protokolljai

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  : Előadás

  10. Követelmények

  a. a) A szorgalmi időszakban:

  • 1 zárthelyi
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
   (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

  b) A vizsgaidőszakban:

  • A vizsga írásbeli.
  • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

  c) Elővizsga:

  • Feltétele: legalább közepes zárthelyi.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatók kérdéseikkel kereshetik az oktatókat folyamatosan e-mailen keresztül. Ezen felül nagyzárthelyi dolgozat és vizsgák előtt megegyezés szerint konzultációt tartunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Györfi László, Győri Sándor, Vajda István: Információ- és Kódelmélet, Typotex kiadó, 2000.

  Simson Garfinkel, Gene Spafford: Practical Unix and Internet Security, second edition, O’Reilly & Associates, Inc., 1996.

  Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner: Network Security: PRIVATE Communication in a PUBLIC World, Prentice Hall, 1995.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth László

  egy. tanár

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Dr.Fehér Gábor

  egy. adjunktus

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Zömbik László

  Ügyvivő szakértő

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék