Elektronikus szolgáltatások

A tantárgy angol neve: Electronics Services

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Elektronikus szolgáltatások és biztonság mellékszakirány
Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4100 7 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Henk Tamás

Egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Pap Zoltán

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Kardkovács Zsolt Tivadar

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Surányi Gábor Mihály

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az elektronikus szolgáltatások típusainak, üzleti modelljeinek, műszaki megoldásainak és jogi kérdéseinek megismerése.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Információforrás típusok, hálózat típusok és szolgáltatásaik. Internet alapú rendszerek.
 • Elosztott rendszerek sajátosságai, típusai, megoldandó problémái.
 • Adatszennyezés és -tisztítás, adatminőség, univerzális vagy metanyelvek kérdései.
 • E-Business, E-Commerce, E-Government, E-Marketplace, E-Learning, tanuló rendszerek. Definíciók és megvalósítások.
 • E-Business modellek: Business to Business (B2B); Business to Consumer (B2C), Business to Government (B2G) és Business to Enterprise (B2E).
 • Electronic Data Interchange (EDI).
 • Szabványok szerepe az elektronikus kereskedelemben. Extensible Markup Language (XML).
 • Tipikus szolgáltatások: Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Product Lifestyle Management (PLM) és Customer Relationship Management (CRM) rendszerek.
 • Tartalomszolgáltató rendszerek, portálok. Portáloldalak kialakítása, tervezése. Portáloldalak adatbázissal integrált fejlesztése. Elosztott portálrendszerek (.NET, J2EE, Corba megoldások). Természetes nyelv (és többnyelvűség) problémái.
 • Értéknövelt (gépi) szolgáltatások, hírszolgálatok. Keresés hírszolgáltatásokban (szöveg, kép, hang, mozgókép). Könyvtári és mozgóképtári rendszerek, archívumok. Tudásbázisok és keresőrendszerek. Szabványos nyelvek és nyelvjárások, ontológiák.
 • Optimalizálási kérdések, képernyő és mondanivaló tervezés. Hálózatterhelés optimalizálása (minőségbiztosítással), terhelésbecslés és méretezés. Minőséggaranciás szélessávú (multimédia-)szolgáltatások, tervezésük (backup, commit/rollback, késleltetés), biztonsági kérdések.
 • Jogi kérdések, jog szerepe, jogérvényesítés. Internet jog. Vonatkozó törvénycikkelyek. Szabályozás és szabályozók Magyarországon. Szabványok és előírások. Szerzői jogok kérdése. Felhasználó védelem és minőségbiztosítás.
 • Az állam szerepe az információs társadalomban, állami információs tárak, azok hozzáférhetősége és díjazása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): Előadás

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

 • 1 zárthelyi
 • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
  (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

b) A vizsgaidőszakban:

 • A vizsga írásbeli.
 • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

c) Elővizsga:

 • Feltétele: legalább közepes zárthelyi.
11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadásokon kihirdetett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Előadásokon készített jegyzet.

Előadásokon kiosztott segédanyagok.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

10

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Henk Tamás

Egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Pap Zoltán

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Kardkovács Zsolt Tivadar

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Surányi Gábor Mihály

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék