Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus szolgáltatások

  A tantárgy angol neve: Electronics Services

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Elektronikus szolgáltatások és biztonság mellékszakirány
  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4100 7 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Henk Tamás

  Egyetemi docens

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Pap Zoltán

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Kardkovács Zsolt Tivadar

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Surányi Gábor Mihály

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az elektronikus szolgáltatások típusainak, üzleti modelljeinek, műszaki megoldásainak és jogi kérdéseinek megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Információforrás típusok, hálózat típusok és szolgáltatásaik. Internet alapú rendszerek.
  • Elosztott rendszerek sajátosságai, típusai, megoldandó problémái.
  • Adatszennyezés és -tisztítás, adatminőség, univerzális vagy metanyelvek kérdései.
  • E-Business, E-Commerce, E-Government, E-Marketplace, E-Learning, tanuló rendszerek. Definíciók és megvalósítások.
  • E-Business modellek: Business to Business (B2B); Business to Consumer (B2C), Business to Government (B2G) és Business to Enterprise (B2E).
  • Electronic Data Interchange (EDI).
  • Szabványok szerepe az elektronikus kereskedelemben. Extensible Markup Language (XML).
  • Tipikus szolgáltatások: Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Product Lifestyle Management (PLM) és Customer Relationship Management (CRM) rendszerek.
  • Tartalomszolgáltató rendszerek, portálok. Portáloldalak kialakítása, tervezése. Portáloldalak adatbázissal integrált fejlesztése. Elosztott portálrendszerek (.NET, J2EE, Corba megoldások). Természetes nyelv (és többnyelvűség) problémái.
  • Értéknövelt (gépi) szolgáltatások, hírszolgálatok. Keresés hírszolgáltatásokban (szöveg, kép, hang, mozgókép). Könyvtári és mozgóképtári rendszerek, archívumok. Tudásbázisok és keresőrendszerek. Szabványos nyelvek és nyelvjárások, ontológiák.
  • Optimalizálási kérdések, képernyő és mondanivaló tervezés. Hálózatterhelés optimalizálása (minőségbiztosítással), terhelésbecslés és méretezés. Minőséggaranciás szélessávú (multimédia-)szolgáltatások, tervezésük (backup, commit/rollback, késleltetés), biztonsági kérdések.
  • Jogi kérdések, jog szerepe, jogérvényesítés. Internet jog. Vonatkozó törvénycikkelyek. Szabályozás és szabályozók Magyarországon. Szabványok és előírások. Szerzői jogok kérdése. Felhasználó védelem és minőségbiztosítás.
  • Az állam szerepe az információs társadalomban, állami információs tárak, azok hozzáférhetősége és díjazása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): Előadás

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  • 1 zárthelyi
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
   (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

  b) A vizsgaidőszakban:

  • A vizsga írásbeli.
  • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

  c) Elővizsga:

  • Feltétele: legalább közepes zárthelyi.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadásokon kihirdetett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadásokon készített jegyzet.

  Előadásokon kiosztott segédanyagok.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Henk Tamás

  Egyetemi docens

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Pap Zoltán

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Kardkovács Zsolt Tivadar

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Surányi Gábor Mihály

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék