Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs szervezetek

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Organisations

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikáció menedzsment és szabályozás mellékszakirány
  kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4083 8 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sallai Gyula

  Egyetemi tanár

  TMIT

  Kunsági László

  Tud.munkatárs

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika, Infokommunikációs környezet

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Lásd 5. pont

  7. A tantárgy célkitűzése

  A leendő villamosmérnökök megismertetése az infokommunikációs vállalatok és intézmények körében alkalmazott vezetési és irányítási módszerekkel, a vállalati gazdálkodás fogalmaival és folyamataival, az infokommunikációs hálózatok gazdasági tervezésének eljárásaival és általában az üzleti folyamatok szervezésével, ezeket támogató informatikai eszközökkel, Internet-alapú alkalmazásokkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Infokommunikációs szervezetek (vállalatok, intézmények) vezetése. Vezetői szerepek, vezetési feladatok. Vezetési helyzetek és módszerek. Infokommunikációs szolgáltató és iparvállalatok sajátságai. Vállalatok életciklusai. Vállalati szervezeti formák, ügyfélorientált szervezetek. Vállalatátalakítás folyamata és irányítása. Az informatikai, illetve infokommunikációs vezetők és szervezetek helye és feladataik nem-infokommunikációs vállalatokban.

  Infokommunikációs vállalatok gazdálkodása és fejlesztése. Üzleti és pénzügyi tervezés, vezetői számvitel, gazdasági mutatók. Kontrolling. Emberi erőforrás menedzsment és fejlesztés. Vállalatfejlesztés tervezése. A hálózatfejlesztés gazdasági tervezése. Hálózati modellek, optimalizációs módszerek, gazdasági számítások. Beszerzés, rendszerválasztás, tenderezés, szerződéskötés. Projekt és multiprojekt menedzsment. A projektek finanszírozása, kockázatkezelés.

  Elektronikus vállalatmenedzsment. Az üzleti folyamatok menedzselése, irányítása, informatikai támogatása. Ügyfélkapcsolatok, vállalati erőforráselosztás, szállítási lánc menedzselése, e-business megoldások, forgalmi és számlázási adatok kezelése, számlázás, adatbányászat, tudásmenedzsment. Elektronikus menedzsment kis- és közép vállalatokban.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): Előadás

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - az előadási órán írt 1 db zárthelyi, amely a szorgalmi időszakban egyszer pótolható;

  - az aláírás megszerzésének feltétele: a zárthelyin vagy pótlásán az elérhető pontszám legalább 50%-ának elérése;

  - a tárgy korábbi felvétele során megszerzett aláírás vizsgán való részvételre jogosít.

  b) A vizsgaidőszakban:

  - írásbeli vizsga szóbeli módosítási lehetőséggel;

  - az aláírás megszerzése vizsgaidőszakban a TVSz 13.§ (6) szerint, különeljárási díj befizetésével, a zárthelyi pótlásával megegyező módon kísérelhető meg.

  1. Elővizsga:

  - az elővizsgán való részvétel feltétele: az elővizsga időpontjáig megszerzett aláírás.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14.§ (6) szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  megegyezés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kiosztott előadásanyagok

  Angyal Ádám: A vezetés mesterfogásai. Kossuth kiadó, 1999.

  Adizes, Ichak: Vállalatok életciklusai. Simon & Schuster, HVG, 1992.

  Kotter, J. P.: A változások irányítása. Kossuth Kiadó, 1999.

  Salamonné Huszty Anna, Bögel György: Vállalatvezetés felsőfokon. Kossuth Kiadó, 1998.

  Davenport T. H. Prusak, L.: Tudásmenedzsment. Kossuth Kiadó, 2001

  Laáb Ágnes: Pénzügyi számvitel menedzsereknek. Kossuth Kiadó, 1998

  EITO: European Information Technology Observatory 2003

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Sallai Gyula

  Egyetemi tanár

  TMIT

  Kunsági László

  Tud.munkatárs

  TMIT