Infokommunikációs termékek

A tantárgy angol neve: Infocommunications Products

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Infokommunikáció menedzsment és szabályozás mellékszakirány
kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4061 7 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kunsági László

Tud. munkatárs

TMIT

Dr. Boda Miklós

Tiszteleti egy. tanár

TMIT

Dr. Takács György

Címzetes docens

TMIT

Dr. Kósa Zsuzsanna

Egyetemi adjunktus

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Híradástechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Híradástechnika

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a leendő villamosmérnökök megismertetése az infokommunikációs eszközök, szolgáltatások és alkalmazások, mint termékek sajátságaival, fejlesztésük és menedzselésük eszközeivel, folyamatával és módszereivel, az infokommunikációs szolgáltatók körében alkalmazott piaci módszerekkel, marketing és értékesítési technikákkal.

8. A tantárgy részletes tematikája

Infokommunkációs termékek (eszközök, berendezések, szolgáltatások, alkalmazások, megoldások, tarifacsomagok) és fejlesztésük. Párbeszédalapú, tranzakciós, tartalom-elérő és összetett elektronikus szolgáltatások. Internet-alapú tartalom, multimédia és üzleti alkalmazások. Technológiai előrejelzések. Szolgáltatások rendszertechnikája, piaci szerepe, kívánatos minősége, követelményeik a hálózattal szemben. Infokommunikációs termékek fejlesztésének eszközei, folyamata, irányítása, módszerei. Tesztelés, minőségbiztosítás. Termék-életciklus menedzsment. Esettanulmányok: szélessávú mobil szolgáltatások.

Termékmenedzsment, marketing és értékesítés. Szolgáltatás marketing alapelvek. Piacfelmérés, a marketing tervezés módszerei. Értékesítési csatornák, ügyfélszegmens-menedzsment, marketingkommunikáció. Piac és üzletfejlesztés. Új termék bevezetésének támogatása. Az Internet, az elektronikus és mobil kereskedelem adta lehetőségek és az infokommunikációs szinergiák kiaknázása. Ügyfél elégedettség mérése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): Előadás

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

- az előadási órán írt 1 db zárthelyi, amely a szorgalmi időszakban egyszer pótolható;

- az aláírás megszerzésének feltétele: a zárthelyin vagy pótlásán az elérhető pontszám legalább 50%-ának elérése;

- a tárgy korábbi felvétele során megszerzett aláírás vizsgán való részvételre jogosít.

b) A vizsgaidőszakban:

- írásbeli vizsga szóbeli módosítási lehetőséggel;

- az aláírás megszerzése vizsgaidőszakban a TVSz 13.§ (6) szerint, különeljárási díj befizetésével, a zárthelyi pótlásával megegyező módon kísérelhető meg.

  1. Elővizsga:

- az elővizsgán való részvétel feltétele: az elővizsga időpontjáig megszerzett aláírás.

11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14.§ (6) szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

megegyezés szerint

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kiosztott előadásanyagok

EITO: European Information Technology Observatory 2003

International Telecommunication Union: Birth of Broadband, 2003, Genf

Kotler, Philip: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, 1991.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

0

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Sallai Gyula

Egyetemi tanár

TMIT

Kunsági László

Tud.munkatárs

TMIT

Dr. Kósa Zsuzsanna

Egyetemi adjunktus

TMIT