Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs termékek

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Products

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikáció menedzsment és szabályozás mellékszakirány
  kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4061 7 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kunsági László

  Tud. munkatárs

  TMIT

  Dr. Boda Miklós

  Tiszteleti egy. tanár

  TMIT

  Dr. Takács György

  Címzetes docens

  TMIT

  Dr. Kósa Zsuzsanna

  Egyetemi adjunktus

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Híradástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a leendő villamosmérnökök megismertetése az infokommunikációs eszközök, szolgáltatások és alkalmazások, mint termékek sajátságaival, fejlesztésük és menedzselésük eszközeivel, folyamatával és módszereivel, az infokommunikációs szolgáltatók körében alkalmazott piaci módszerekkel, marketing és értékesítési technikákkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Infokommunkációs termékek (eszközök, berendezések, szolgáltatások, alkalmazások, megoldások, tarifacsomagok) és fejlesztésük. Párbeszédalapú, tranzakciós, tartalom-elérő és összetett elektronikus szolgáltatások. Internet-alapú tartalom, multimédia és üzleti alkalmazások. Technológiai előrejelzések. Szolgáltatások rendszertechnikája, piaci szerepe, kívánatos minősége, követelményeik a hálózattal szemben. Infokommunikációs termékek fejlesztésének eszközei, folyamata, irányítása, módszerei. Tesztelés, minőségbiztosítás. Termék-életciklus menedzsment. Esettanulmányok: szélessávú mobil szolgáltatások.

  Termékmenedzsment, marketing és értékesítés. Szolgáltatás marketing alapelvek. Piacfelmérés, a marketing tervezés módszerei. Értékesítési csatornák, ügyfélszegmens-menedzsment, marketingkommunikáció. Piac és üzletfejlesztés. Új termék bevezetésének támogatása. Az Internet, az elektronikus és mobil kereskedelem adta lehetőségek és az infokommunikációs szinergiák kiaknázása. Ügyfél elégedettség mérése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): Előadás

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - az előadási órán írt 1 db zárthelyi, amely a szorgalmi időszakban egyszer pótolható;

  - az aláírás megszerzésének feltétele: a zárthelyin vagy pótlásán az elérhető pontszám legalább 50%-ának elérése;

  - a tárgy korábbi felvétele során megszerzett aláírás vizsgán való részvételre jogosít.

  b) A vizsgaidőszakban:

  - írásbeli vizsga szóbeli módosítási lehetőséggel;

  - az aláírás megszerzése vizsgaidőszakban a TVSz 13.§ (6) szerint, különeljárási díj befizetésével, a zárthelyi pótlásával megegyező módon kísérelhető meg.

  1. Elővizsga:

  - az elővizsgán való részvétel feltétele: az elővizsga időpontjáig megszerzett aláírás.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14.§ (6) szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  megegyezés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kiosztott előadásanyagok

  EITO: European Information Technology Observatory 2003

  International Telecommunication Union: Birth of Broadband, 2003, Genf

  Kotler, Philip: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, 1991.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Sallai Gyula

  Egyetemi tanár

  TMIT

  Kunsági László

  Tud.munkatárs

  TMIT

  Dr. Kósa Zsuzsanna

  Egyetemi adjunktus

  TMIT