Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs környezet

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Environment

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikáció menedzsment és szabályozás mellékszakirány
  kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4059 7 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sallai Gyula

  Egyetemi tanár

  TMIT

  Kunsági László

  Tud.munkatárs

  TMIT

  Dr. Kósa Zsuzsanna

  Egyetemi adjunktus

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Híradástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A távközlés az informatikával és médiával konvergálva infokommunikációvá szélesedik: a technológiák, a szolgáltatások, a jogi és gazdasági környezet, a szektor szerkezete dinamikusan változnak. A tárgy célja a leendő villamosmérnökök megismertetése az infokommunikációs szektor sajátosságaival, jogi, gazdasági és nemzetközi környezetének változásaival és azok trendjeivel, valamint a környezeti kihívások stratégiai kezelésének elveivel, módszereivel és eszközeivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A globális infokommunikációs versenypiac. A távközlés fejlődési szakaszai, a távközlés, informatika és média konvergenciája, az infokommunikációs piac jellemzői, szerepe a hálózat-alapú tudástársadalomban. Elektronikus gazdaság, elektronikus kormányzat, fenntartható fejlődés. Az infokommunikáció gazdasági, jogi és nemzetközi környezete. Az EU mint környezet és szervezet, eEurope és más uniós programok. Nemzetközi szabványok, szabályozások, egyezmények, nemzetközi szervezetek. A szektor liberalizációja, globalizálódása, szerkezetének átalakulása (Internet szolgáltatók, infokommunikációs vállalati integrációk).

  Stratégia és stratégiai vezetés: válasz a környezet kihívásaira. A stratégia meghatározása, célja. A stratégiaalkotás fogalmai, vállalati, üzleti és funkcionális stratégiák. Versenystratégiák típusai és példái. A stratégia tervezésének és megvalósításának folyamata. Változtatás-menedzsment. Stratégiaalkotás módszerei: üzleti szegmentálás, SWOT, verseny-, értéklánc- és portfólió-analízis, balanced scorecard. Példák: technológiaváltás, hálózatkorszerűsítés, szolgáltatásfejlesztés, szélessávú politika, informatikai és információs társadalmi stratégia.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - az előadási órán írt 1 db zárthelyi, amely a szorgalmi időszakban egyszer pótolható;

  - az aláírás megszerzésének feltétele: a zárthelyin vagy pótlásán az elérhető pontszám legalább 50%-ának elérése;

  - a tárgy korábbi felvétele során megszerzett aláírás vizsgán való részvételre jogosít.

  b) A vizsgaidőszakban:

  - írásbeli vizsga szóbeli módosítási lehetőséggel;

  - az aláírás megszerzése vizsgaidőszakban a TVSz 13.§ (6) szerint, különeljárási díj befizetésével, a zárthelyi pótlásával megegyező módon kísérelhető meg.

  1. Elővizsga:

  - az elővizsgán való részvétel feltétele: az elővizsga időpontjáig megszerzett aláírás.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14.§ (6) szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  megegyezés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kiosztott előadásanyagok

  International Telecommunication Union: Trends in Telecommunication Reform kötetei: Convergence and regulation, 1999; Effective regulation, 2002, Promoting universal access to ICT, 2003, Genf.

  EITO: European Information Technology Observatory 2003

  Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés, 2001

  Hax, A. C., Majluf, N. S.: The strategy concept and process. Prentice-Hall Internat. Inc., London, 1991

  Porter, Michael E.: Versenystratégia. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1993.

  Salamonné Huszty Anna: Jövőkép- és stratégiaalkotás. Kossuth Kiadó, 2000.

  International Telecommunication Union: Birth of Broadband, 2003, Genf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Sallai Gyula

  Egyetemi tanár

  TMIT

  Kunsági László

  Tud.munkatárs

  TMIT

  Dr. Kósa Zsuzsanna

  Egyetemi adjunktus

  TMIT