Közcélú hálózatok

A tantárgy angol neve: Public Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4031 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Baumann Ferenc,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Baumann Ferenc

Tud.m.társ

Távközlési és Telematikai Tsz.

Dr. Cinkler Tibor

Adjunktus

Távközlési és Telematikai Tsz.

Dr Dallos György

Docens

Híradástechnika Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A korszerű nyilvános hálózatok alapjainak, távközlési eljárások megismertetése, bevezetés a modern nyilvános adatátviteltechnika alapjaiba. Néhány kiválasztott távközlési technológia megismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

PDH hálózatok (hierarchiaszintek, keretszervezés, sebességkiegyenlítés),

SDH hálózatok (hierarchiaszintek, C, VC, STM, pointerek, XC, ADM)

Gerinchálózatok (útvonalválasztás, védelmi módszerek, hálózatok tervezése)

Optikai hálózatok (alapismeretek, csoportosítás, részletesebben a WDM)

A hálózaton belüli és a hálózatok közötti kommunikáció lényeges elemei, alapvető eltérései.

Hálózatok közötti együttműködés Router-eken keresztül.

A fizikai és a logikai hálózat kapcsolata, alapvető fogalmi eltérése.

Az Internet Protokoll (IP) részletes ismertetése. Az IP mint a fizikai hálózatokból képezett logikai hálózatban a hálózatok közötti együttműködés szabályainak részletes gyűjteménye:

Az UDP és a TCP részletes ismertetése:

TCP/IP alkalmazások:

A kliens-szerver modell

A TCP/IP alapú protokoll architektúra

Az Internet és az intranetek kapcsolata

ATM alapjai

Ajánlasok, rétegezett ATM modell

ATM kapcsolók alapjai

Kapcsolás, routolás

  • mux, demux
  • kapcsolási követelmények
  • teljesitménymutatók

Kapcsolók osztályozása sorbanállási alapelvek alapján

Kapcsolóelemekből felépülő kapcsolómező

Kapcsolómezők osztályozása

IP az ATM hálózaton

MPOA

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

- 1 nagyzárthelyi

- Pótlási lehetőség: pótzárthelyi

- Vizsgára bocsátás feltétele: a legalább elégséges. nagyzárthelyi

(Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére pótzárthelyi lép.)

b. A vizsgaidőszakban:

- A vizsga írásbeli.

- Ha a vizsgára bocsátás feltétele nem teljesül, akkor i.v. jelleggel lehet vizsgát tenni.

c. Elővizsga:

- Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

W. Richard Stevens: TCP/IP Illustrated, Addison Vesley, 1994.

Martin de Prycker: Asynchronous Transfer Mode, Ellis Horwood, 1991

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Baumann Ferenc

Tud.m.társ

Távközlési és Telematikai Tsz.

Dr. Cinkler Tibor

Adjunktus

Távközlési és Telematikai Tsz.

Dr. Dallos György

Docens

Híradástechnika Tsz.