Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Közcélú hálózatok

  A tantárgy angol neve: Public Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4031 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Baumann Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Baumann Ferenc

  Tud.m.társ

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Dr. Cinkler Tibor

  Adjunktus

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Dr Dallos György

  Docens

  Híradástechnika Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű nyilvános hálózatok alapjainak, távközlési eljárások megismertetése, bevezetés a modern nyilvános adatátviteltechnika alapjaiba. Néhány kiválasztott távközlési technológia megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  PDH hálózatok (hierarchiaszintek, keretszervezés, sebességkiegyenlítés),

  SDH hálózatok (hierarchiaszintek, C, VC, STM, pointerek, XC, ADM)

  Gerinchálózatok (útvonalválasztás, védelmi módszerek, hálózatok tervezése)

  Optikai hálózatok (alapismeretek, csoportosítás, részletesebben a WDM)

  A hálózaton belüli és a hálózatok közötti kommunikáció lényeges elemei, alapvető eltérései.

  Hálózatok közötti együttműködés Router-eken keresztül.

  A fizikai és a logikai hálózat kapcsolata, alapvető fogalmi eltérése.

  Az Internet Protokoll (IP) részletes ismertetése. Az IP mint a fizikai hálózatokból képezett logikai hálózatban a hálózatok közötti együttműködés szabályainak részletes gyűjteménye:

  Az UDP és a TCP részletes ismertetése:

  TCP/IP alkalmazások:

  A kliens-szerver modell

  A TCP/IP alapú protokoll architektúra

  Az Internet és az intranetek kapcsolata

  ATM alapjai

  Ajánlasok, rétegezett ATM modell

  ATM kapcsolók alapjai

  Kapcsolás, routolás

  • mux, demux
  • kapcsolási követelmények
  • teljesitménymutatók

  Kapcsolók osztályozása sorbanállási alapelvek alapján

  Kapcsolóelemekből felépülő kapcsolómező

  Kapcsolómezők osztályozása

  IP az ATM hálózaton

  MPOA

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - 1 nagyzárthelyi

  - Pótlási lehetőség: pótzárthelyi

  - Vizsgára bocsátás feltétele: a legalább elégséges. nagyzárthelyi

  (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére pótzárthelyi lép.)

  b. A vizsgaidőszakban:

  - A vizsga írásbeli.

  - Ha a vizsgára bocsátás feltétele nem teljesül, akkor i.v. jelleggel lehet vizsgát tenni.

  c. Elővizsga:

  - Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  W. Richard Stevens: TCP/IP Illustrated, Addison Vesley, 1994.

  Martin de Prycker: Asynchronous Transfer Mode, Ellis Horwood, 1991

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Baumann Ferenc

  Tud.m.társ

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Dr. Cinkler Tibor

  Adjunktus

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Dr. Dallos György

  Docens

  Híradástechnika Tsz.