Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kapcsolástechnika

  A tantárgy angol neve: Switching Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4030 6 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csopaki Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Csopaki Gyula

  egyetemi docens

  TTT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Informatika, Hiradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A digitális távközlő hálózatok kapcsolóközpontjainak, előfizetői és hálózati jelzésrendszereinek rendszer szintű megismertetése. Ismereteket nyújt a tárgy az ISDN hálózatok szolgálatairól, szolgáltatásairól, kommunikációs protokolljairól.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Kapcsolóközpontok: a digitális kapcsolóközpontok felépítése, forgalmi és rendszertechnikai kérdései. Kapcsolómező struktúrák, térbeli és időbeli kapcsolás, előfizetői hozzáférési hálózat. Kapcsolóközpontok szoftver rendszere.

  Jelzésrendszerek: előfizetői és hálózati jelzésrendszerek. A DSS1 digitális előfizetői jelzésrendszer adatkapcsolati (LAPD) és hálózati protokolljai. A protokollok elemei (PDU, SDU, SP), időzitési és ismétlési paraméterek. A CCS7 digitális hálózati jelzésrendszer. A jelzésrendszer használói egységei, hálózatmenedzselési funkciói.

  Kommunikációs szoftverek és protokollok fejlesztése: az SDL formális leirónyelv és alkalmazási lehetősége kommunikációs protokollok specifikálására, megvalósítására, és validációjára. Kommunikációs protokollok tesztelése. A konformancia tesztelés módszertana. Fejlesztő eszközök és szolgáltatásuk.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 nagyZH, a kettő átlaga >= 2 legyen

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga: ha a 2 ZH atlaga>=4.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. J.Bellamy: Digital Telephony. John Willey 1991.

  2. J.G.Bosse: Signaling in Telecommunication Networks. John wiley 1998.

  3.Belina-Hogrefe-Sarma: SDL with applications from protocol specification. 1991.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csopaki Gyula

  egyetemi docens

  TTT