Távközlő hálózatok

A tantárgy angol neve: Telecommunication Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT3246 6 4/0/0/v 5 1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Henk Tamás

docens

TTT

Dr. Cinkler Tibor

egyetemi adjunktus

TTT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Tömegkiszolgálás, Algoritmusok elmélete, Információelmélet, Fizika, Jelek és rendszerek, Elektronika, Digitális technika, Számítógép architektúrák, Számítógép hálózatok, Operációs rendszerek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMA2204" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2204" , "felvétel" , _ ) >0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2605" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2605" , "felvétel" , _ ) >0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMAF511" , "felvétel" , _ ) >0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMAF511" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2004/05/1" ) >0
VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2005/06/1" ) >0
VAGY Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = "2006/07/1")
VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása távközlő hálózatok témaköréből, azaz a hálózatok belső működése és a nyújtott szolgáltatások megismertetése, a rendszertechnikai elemek kiválasztásához, alkalmazásához, a rendszertechnikai tervezéshez, az üzemeltetéshez, a különböző szolgáltatók hálózatainak együttműködéséhez szükséges legfontosabb alapismeretek elsajátíttatása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Távközlő hálózatok alapismeretei:

Infokommunikációs hálózatok: számítógépes és távközlő hálózatok, azok együttműködése.

A távközlő hálózatok célkitűzése és felhasználási területei. Gyártás, szolgáltatás és szabályozás. Távközlő hálózatok kialakulásának és fejlődésének története, fejlődési tendenciák. A távközlő hálózatok fejlődésének műszaki, gazdasági és jogi tényezői.

Távközlő hálózatok típusai, osztályozása, integrált hálózatok. A réteges modellezés jelentősége a távközlésben. Távközlő hálózati szabványok és szabványosítási szervezetek.

Távközlő hálózatok jelátviteli követelményei:

Adat, beszéd, zene, képátvitel. QoS követelmények forgalmi osztályokban. Kódolók.

Fizikai átvitel:

Vezetékes (fém és optikai) és vezeték nélküli (földfelszíni és műholdas) átviteli lehetőségek, legfontosabb átviteli tulajdonságaik áttekintése. A fényvezető szál és kábel részletesebb ismertetése.

A vezetékes átvitel alapelemei. Vezeték nélküli átviteli rendszerek: rögzített és mozgó, földfelszíni és műholdas, hozzáférői és gerinchálózati megoldások, gyakorlati példák.

Távközlő hálózatok felépítésének elvei:

Fő hálózati funkciók: elérés, irányszétválasztás, nyalábolás, kapcsolás, útválasztás, rendezés, védelem, hálózat irányítás.

Elvi megvalósítási lehetőségeik: tér-, frekvencia-, idő- és kódosztás, 2-4 huzalos átalakítás, visszhang.

Bérelt és kapcsolt, magán- és közcélú hálózatok. Forgalmi tervezés és megbízhatóság.

A bérelt valamint az áramkör-, üzenet-, csomag- és cellakapcsolt hálózatok összehasonlítása: QoS követelmények teljesítése, a hálózatot működtető algoritmusok és kapcsoló architektúrák bonyolultsága, a hálózat kihasználtsága, a szolgáltatás díjszabása és nyeresége, gyakorlati példák, fejlődési tendenciák, konvergencia.

Hívás felépítés, átvitel és hívás bontás. Hálózat hierarchiák, hozzáférői és gerinc hálózatok. Számozás, jelzésrendszerek és protokollok.

Típus topológiák hozzáférői és gerinc hálózatokban, gyakorlati példák.

Távközlő technológiák és rendszerek:

Áttekintés: vezetékes hozzáférés (adatátviteli modemek, xDSL, FTTx, CATV)

X.25, FR, SMDS

PCM/PDH, N-ISDN, SONET/SDH, ATM, optikai hálózatok és WDM

PCM, GSM, VoIP, IP szolgálatok FR, SDH, ATM és/vagy WDM hordozókon

a hálózattervezés és menedzselés lépései

Részletesebb ismertetés: PCM/PDH, SDH, hozzáférői, ATM, optikai hálózatok

Távközlési szoftver technológiák:

A szoftver növekvő szerepe a távközlési berendezésekben. Távközlési szoftverek jellemzői és követelményei. Magasszintű és leíró nyelvek a távközlésben.

Áttekintés: SDL, TTCN, ASN1, MSC, JAVA, CORBA.

Részletezés: SDL.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 NZH

b. A vizsgaidőszakban: vizsga

c. Elővizsga: van

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

McDonald, J.C.: Fundamentals of Digital Switching.

Plenum Press, 1990

Tarnay, K.: Protocol Specification and Testing.

Akadémiai Kiadó, 1991

Kessler, G.C.: ISDN.

McGraw-Hill, 1995

Sexton, M. - Reid, A.:

Broadband Networking: ATM, SDH and SONET

Artech House, 1997

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Henk Tamás

Docens

TTT

Dr. Csopaki Gyula

Docens

TTT

Dr. Gordos Géza

Egyetemi tanár

TTT

Dr. Cinkler Tibor

Egyetemi adjunktus

TTT