Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Távközlő hálózatok

  A tantárgy angol neve: Telecommunication Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT3246 6 4/0/0/v 5 1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Henk Tamás

  docens

  TTT

  Dr. Cinkler Tibor

  egyetemi adjunktus

  TTT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Tömegkiszolgálás, Algoritmusok elmélete, Információelmélet, Fizika, Jelek és rendszerek, Elektronika, Digitális technika, Számítógép architektúrák, Számítógép hálózatok, Operációs rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2204" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2204" , "felvétel" , _ ) >0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2605" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2605" , "felvétel" , _ ) >0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMAF511" , "felvétel" , _ ) >0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMAF511" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2004/05/1" ) >0
  VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2005/06/1" ) >0
  VAGY Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = "2006/07/1")
  VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása távközlő hálózatok témaköréből, azaz a hálózatok belső működése és a nyújtott szolgáltatások megismertetése, a rendszertechnikai elemek kiválasztásához, alkalmazásához, a rendszertechnikai tervezéshez, az üzemeltetéshez, a különböző szolgáltatók hálózatainak együttműködéséhez szükséges legfontosabb alapismeretek elsajátíttatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Távközlő hálózatok alapismeretei:

  Infokommunikációs hálózatok: számítógépes és távközlő hálózatok, azok együttműködése.

  A távközlő hálózatok célkitűzése és felhasználási területei. Gyártás, szolgáltatás és szabályozás. Távközlő hálózatok kialakulásának és fejlődésének története, fejlődési tendenciák. A távközlő hálózatok fejlődésének műszaki, gazdasági és jogi tényezői.

  Távközlő hálózatok típusai, osztályozása, integrált hálózatok. A réteges modellezés jelentősége a távközlésben. Távközlő hálózati szabványok és szabványosítási szervezetek.

  Távközlő hálózatok jelátviteli követelményei:

  Adat, beszéd, zene, képátvitel. QoS követelmények forgalmi osztályokban. Kódolók.

  Fizikai átvitel:

  Vezetékes (fém és optikai) és vezeték nélküli (földfelszíni és műholdas) átviteli lehetőségek, legfontosabb átviteli tulajdonságaik áttekintése. A fényvezető szál és kábel részletesebb ismertetése.

  A vezetékes átvitel alapelemei. Vezeték nélküli átviteli rendszerek: rögzített és mozgó, földfelszíni és műholdas, hozzáférői és gerinchálózati megoldások, gyakorlati példák.

  Távközlő hálózatok felépítésének elvei:

  Fő hálózati funkciók: elérés, irányszétválasztás, nyalábolás, kapcsolás, útválasztás, rendezés, védelem, hálózat irányítás.

  Elvi megvalósítási lehetőségeik: tér-, frekvencia-, idő- és kódosztás, 2-4 huzalos átalakítás, visszhang.

  Bérelt és kapcsolt, magán- és közcélú hálózatok. Forgalmi tervezés és megbízhatóság.

  A bérelt valamint az áramkör-, üzenet-, csomag- és cellakapcsolt hálózatok összehasonlítása: QoS követelmények teljesítése, a hálózatot működtető algoritmusok és kapcsoló architektúrák bonyolultsága, a hálózat kihasználtsága, a szolgáltatás díjszabása és nyeresége, gyakorlati példák, fejlődési tendenciák, konvergencia.

  Hívás felépítés, átvitel és hívás bontás. Hálózat hierarchiák, hozzáférői és gerinc hálózatok. Számozás, jelzésrendszerek és protokollok.

  Típus topológiák hozzáférői és gerinc hálózatokban, gyakorlati példák.

  Távközlő technológiák és rendszerek:

  Áttekintés: vezetékes hozzáférés (adatátviteli modemek, xDSL, FTTx, CATV)

  X.25, FR, SMDS

  PCM/PDH, N-ISDN, SONET/SDH, ATM, optikai hálózatok és WDM

  PCM, GSM, VoIP, IP szolgálatok FR, SDH, ATM és/vagy WDM hordozókon

  a hálózattervezés és menedzselés lépései

  Részletesebb ismertetés: PCM/PDH, SDH, hozzáférői, ATM, optikai hálózatok

  Távközlési szoftver technológiák:

  A szoftver növekvő szerepe a távközlési berendezésekben. Távközlési szoftverek jellemzői és követelményei. Magasszintű és leíró nyelvek a távközlésben.

  Áttekintés: SDL, TTCN, ASN1, MSC, JAVA, CORBA.

  Részletezés: SDL.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 NZH

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga: van

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  McDonald, J.C.: Fundamentals of Digital Switching.

  Plenum Press, 1990

  Tarnay, K.: Protocol Specification and Testing.

  Akadémiai Kiadó, 1991

  Kessler, G.C.: ISDN.

  McGraw-Hill, 1995

  Sexton, M. - Reid, A.:

  Broadband Networking: ATM, SDH and SONET

  Artech House, 1997

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Henk Tamás

  Docens

  TTT

  Dr. Csopaki Gyula

  Docens

  TTT

  Dr. Gordos Géza

  Egyetemi tanár

  TTT

  Dr. Cinkler Tibor

  Egyetemi adjunktus

  TTT