Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium I. (Távközlés és telematika)

  A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Telecommunications)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT3054 6-9 gyak.jegy 0 1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Horváth György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth György

  mérnök

  TTT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat megelőző kötelező tárgy nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja egyrészt a modul elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintü elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében örténik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott, valamint projekt labor munkahelyeken végzett önálló "mérések"-ből áll. A hallgatók részére az Önálló Laboratórium tantárgyban várhatóan művelendő tématerület megalapozása is ebben a tárgyban történik. A végzett munka minősítése a "mérések"-ről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév elején minden hallgató a tanszék egy oktatójától /konzulens/ feladatot kap. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, illetve elvégeznek a feladattal kapcsolatos - a konzulens által kijelölt méréseket, a következő ütemezésben:

  1-2 foglalkozás: Témakijelölés, hallgatók-konzulensek összerendelése,

  a modul laboratóriumainak bemutatása

  3-5 foglalkozás: "Mérések" végzése "mérnöki" ismeretek témakörben:

  /szöveg- és kiadvány szerkesztés, elektronikus levelezés,

  számítógéphálózat felhasználói ismeretek, mérési eredmények

  gépi úton történő dokumentációja, elektronikus berendezések

  részegységeinek /kártyák/ dokumentációja. /

  6 foglalkozás: Az elvégzett munka dokumentálása.

  13 foglalkozás: Beszámoló az elvégzett munkáról.

  A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalomkutatás folyamatosan történik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  félévenként hét 4 órás laboratóriumi gyakorlat formájában történik.

  10. Követelmények

  A félévek lezárásának módja: gyakorlati jegy.

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

  - a "Lokális számítógéphálózatok szolgáltatásai",

  "Dokumentumok szerkesztése", és a

  "Bevezető a távközlő mérésekbe" c. mérések elvégzése

  - a konzulens által kitűzött feladat megoldása,

  - a konzulens által előírt "mérések" elvégzése,

  - az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló.

  Mérések pótlása egyszeri alkalommal lehetséges a TVSZ szerint

  Irásbeli beszámoló: max. 5 oldal a tanulmányozott irodalomról.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanulmányozandó irodalmat a konzulensek egyedileg írják elő.

  Sokszorosított mérési utasítások.

  A sokszorosított mérési utasításokban szereplő ajánlott irodalmak.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Pál

  mérnök

  TTT