Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs laboratórium I.

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT3004 6. 2/0/0/f 3 4/1
  4. A tantárgy előadója

  -

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat megelőző kötelező tárgy nincs, ütközés nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja egyrészt a modul elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.

  A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott, valamint projekt labor munkahelyeken végzett önálló mérésekből áll.

  A hallgatók részére az Önálló Laboratórium tantárgyban várhatóan művelendő tématerület megalapozása is ebben a tárgyban történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév elején minden hallgató a tanszék egy oktatójától /konzulens/ feladatot kap. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, illetve elvégeznek a feladattal kapcsolatos, a konzulens által kijelölt méréseket, a következő ütemezésben:

  1-2 hét: Témakijelölés, hallgatók-konzulensek összerendelése, a szakirány laboratóriumainak bemutatása

  3-5 hét: Mérések végzése. A:
  TTMER24 - Bevezetés a távközlési labor használatába

  TTMER17 - Bevezető a távközlő mérőműszerek használatába

  TTMER26 - Digitális kapcsolóközpont bemutatása és vizsgálata

  c. mérések elvégzése

  6-11 hét: Feladatmegoldás.

  12. hét: Az elvégzett munka dokumentálása.

  13. hét: Beszámoló az elvégzett munkáról.

  A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalomkutatás folyamatosan történik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Félévenként hét 4 órás laboratóriumi gyakorlat formájában történik.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A félévek lezárásának módja: félévközi jegy, melyet a konzulens ad.

  Megszerzésének feltételei:

  - a "TTMER24 Bevezetés a távközlési labor használatába", a

  "TTMER17 Bevezető a távközlő mérőműszerek használatába " és a

  "TTMER26 Digitális kapcsolóközpont bemutatása és vizsgálata" c.
  mérések elvégzése megfelelő szinten A munka minősítése a mérésekről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik.

  - a konzulens által kitűzött feladat megoldása,

  - az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló.

  Irásbeli beszámoló: kb. 5 oldal plusz a tanulmányozott irodalom jegyzéke.

  Szóbeli beszámoló: 5 perc-es prezentáció

  11. Pótlási lehetőségek

  Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A választott téma konzulensénél, a mérésvezetőknél, illetve a tárgyfelelősnél.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • A választott téma konzulense által előírt irodalom.
  • Online mérési utasítások és segédletek: http://alpha.tmit.bme.hu/meresek
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  26

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  44

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth György

  tanszéki mérnök

  TMIT