Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IP alapú távközlés

  A tantárgy angol neve: IP-Based Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány
  kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT3003 6. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Baumann Ferenc

  tud. m.társ

  TMIT

  Dr. Bíró József

  docens

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika I-II, Informatika I-II, Matematika B4

  Híradástechnika, A számítástudomány alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Híradástechnika, Informatika I-II, Matematika B4

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a csomag- és ezen belül az IP (Internet Protocol) alapú infokommunikációs hálózatok működése elméleti és gyakorlati alapjainak megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Elméleti kommunikációs alapelvek tisztázása, IP hálózatok felépítése és működése, az azonos technológiai alapokon működő INTRANET és az INTERNET közötti különbségek.
  • IP csomagok átvitele különböző vezetékes átviteli technikákkal (Pl.: Ethernet), címzési módok, hálózati topológiák és útvonalválasztási algoritmusok és ezek gyakorlati megvalósítása.
  • Alapvető IP hálózati protokollok, mint a TCP (Transmisson Control Protocol) és az UDP (User Datagram Protokol) és az ezekhez kapcsolódó fogalomvezérlési mechanizmusok.
  • Az IP hálózatokban használt hálózati alkalmazások, ezek működése és protokolljai: Kliens-szerver architektúra, file transzfer, domain név struktúra (DNS), levelezés, WWW (World Wide Web).
  • Az internet-forgalom jellemzői: elméleti leírási módszerei, gyakorlati szimulációja és alkalmazása erőforrás-méretezésre.
  • Az összeköttetés minőségi jellemzői, architektúrák és eljárások a minőségi jellemzők biztosítására, Intserv (Integrated Services), Diffserv (Differentiated Services).
  • Real time alkalmazások: H.323, SIP (Session Initiated Protocol), RTP (Real Time Protocol, RTCP (Real Time Control protocol)
  • Hálózat bitonság lapjai: tűzfal, címtranszláció VPN (Virtual Private Network).
  • IPv6, illetve mobil IP hálózatok felépítése, működése protokolljai. IP hálózatok menedzselése: SNMP (Simple Network management Protocol), MIB (Management Information Base).
  • Távközlő és számítógép-hálózati architektúrák összehasonlítása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  • 1 zárthelyi
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
   (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

  b) A vizsgaidőszakban:

  • A vizsga írásbeli.
  • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

  c) Elővizsga:

  • Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadásokon kihirdetett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Adolfo Rodriguez, John Gatrell, John Karas, Roland Peschke: TCP/IP Tutorial and Technical Overview (http://www.ibm.com/redbooks)

  Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem-Prentice-Hall, Budapest, 1999

  W. Richard Stevens: TCP/IP Illustrated, Addison Wesley 1984

  www.iptelephony.org\GIP\technology

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Baumann Ferenc

  tud. m.társ

  TMIT

  Dr. Bíró József

  docens

  TMIT

  Dr. Szabó Róbert

  adjunktus

  TMIT