Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multimédia I.

  A tantárgy angol neve: Multimedia I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Menedzser Szak

  Kötelezően választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT0154 8. 2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Marosi Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Marosi Gyula

  ts

  BME-TTT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Műszaki alaptantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs előírva.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A multimédia fogalomkörének műszaki megközelítése, alkalmazott szolgáltatások ismertetése az eszközöktől, rendszereken, hálózatokon keresztül a mögöttük rejlő technikai és algoritmikus megoldásokig.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A multimédia alapfogalmai, multimédia és hipermédia rendszerek elemzése és csoportosítása; az MHEG modell.

  Hangok világa: érzeti és fizikai akusztika alapjai; be- és kiviteli eszközök (mikrofon és hangszóró típusok, működési jellemzők); számítógépes akusztikus-jel feldolgozás elemei (ideértve pl. a mintavételezési-frekvencia váltást avagy a fiziológiai hangerőkiegyenlítést); többcsatornás-, sztereó-, és kvázisztereó hangrendszerek. Audio-jel bitsebesség csökkentő eljárások; MPEG-Audio Layer-I, -II, -III kódolási elvek, alkalmazások; kettőnél több-csatornás audio kódolási elvek. Számítógépes hang-tárolási és -átviteli állomány formátumok; MIDI.

  Képek világa: az emberi látás és mérnöki következményei; színlátás, színterek; be- és kiviteli eszközök (kamera és megjelenítő típusok, működési jellemzők); műveletek a képtartományban. Állókép bitsebesség csökkentő eljárás (JPEG); mozgókép bitsebesség csökkentő eljárás (MPEG), rendszerkódolási elvek. Számítógépes kép-tárolási és -átviteli állomány formátumok; 3-dimenziós és sztereoszkopikus látás.

  Optikai tárolók (CD, MiniDisc) rendszere, működése.

  Modalitások: Ember-gép kapcsolat (HCI), interaktivitás, dialógusrendszerek, beszédkommunikáció alapú rendszerek; dokumentummodellek; szerzői rendszerek.

  Multimédia alkalmazások, felhasználási területei; két és több résztvevős, valamint a keskeny és szélessávú videokonferencia rendszerek; videokonferencia rendszerek szolgáltatásai; a különböző átviteltechnikai rendszerekkel szemben támasztott követelmények, a szokásos átviteltechnikai megoldások; alkalmazott szabványos hang- és képkódolási eljárások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: zárthelyi

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ralf Steinmetz: Multimédia. Springer; Budapest, 1995.

  Marosi Gyula: Multimédia I. Budapesti Műszaki Egyetem TANOK; Budapest, 1997 ősze.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Marosi Gyula

  ts

  BME-TTT