Informatika II.

A tantárgy angol neve: Informatics II.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Menedzser Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT0127 ősz 3/0/0/v 4 1/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Baranyi Péter Zoltán,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Baranyi Péter

e.adjunktus

Távk. és Telemat. Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

--

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIFO0153" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

Annak megismertetése, hogy milyen ismeretek és módszerek segítségével lehet információt ábrázolni és feldolgozni rendszerek folyamatok modellezésében. Miként lehet intelligens rendszerek információ-tartalmát tanítás útján bővíteni.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Infromáció-ábrázolás klasszikus és modern módszerei. Alapgondolatok. Számítástechnika fejlődésének hatásai.

2. Lágy számítástudomány céljai, szerepe valamint eszközei.

3. Információgyűjtés, ábrázolás és feldolgozás a lágy számítástudomány eszközeivel.

4. Folyamatok információtartalma.

5. Tervezés különböző információ ábrázolásban.

6. Információ értelmezhetősége, komplexitása és pontossága.

7. Infromáció-minimalizáslás és kompresszálás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: 1 db NZH. A vizsgára bocsátás feltétele a legalább elégséges NZH.
  2. A vizsgaidőszakban: a vizsga írásbeli és szóbeli.

c. Elővizsga: van.

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen vagy elmulasztott NZH egyszeri alkalommal pót ZH-n pótlandó.

12. Konzultációs lehetőségek

Megbeszélés szerint

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

--

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

16

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

24

Összesen

130

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Baranyi Péter

e.adjunktus

Távk. és Telemat. Tanszék