Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatika II.

  A tantárgy angol neve: Informatics II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Menedzser Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT0127 ősz 3/0/0/v 4 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Baranyi Péter Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Baranyi Péter

  e.adjunktus

  Távk. és Telemat. Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  --

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIFO0153" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Annak megismertetése, hogy milyen ismeretek és módszerek segítségével lehet információt ábrázolni és feldolgozni rendszerek folyamatok modellezésében. Miként lehet intelligens rendszerek információ-tartalmát tanítás útján bővíteni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Infromáció-ábrázolás klasszikus és modern módszerei. Alapgondolatok. Számítástechnika fejlődésének hatásai.

  2. Lágy számítástudomány céljai, szerepe valamint eszközei.

  3. Információgyűjtés, ábrázolás és feldolgozás a lágy számítástudomány eszközeivel.

  4. Folyamatok információtartalma.

  5. Tervezés különböző információ ábrázolásban.

  6. Információ értelmezhetősége, komplexitása és pontossága.

  7. Infromáció-minimalizáslás és kompresszálás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: 1 db NZH. A vizsgára bocsátás feltétele a legalább elégséges NZH.
  2. A vizsgaidőszakban: a vizsga írásbeli és szóbeli.

  c. Elővizsga: van.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen vagy elmulasztott NZH egyszeri alkalommal pót ZH-n pótlandó.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  --

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  24

  Összesen

  130

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Baranyi Péter

  e.adjunktus

  Távk. és Telemat. Tanszék