UX laboratórium

A tantárgy angol neve: UX Laboratory 

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMB14   0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csapó Tamás Gábor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://smartlab.tmit.bme.hu/UX
4. A tantárgy előadója

Dr. Zainkó Csaba, egyetemi adjunktus, TMIT 

Dr. Mihajlik Péter, egyetemi adjunktus, TMIT 

Dr. Gyires-Tóth Bálint Pál, egyetemi docens, TMIT 

Dr. Csapó Tamás Gábor, tudományos munkatárs, TMIT 

Dr. Németh Géza, egyetemi docens, TMIT 

Dr. Sztahó Dávid, tudományos munkatárs, TMIT  

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít UX alapismeretek 
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése, hogy a hallgató elsajátítsa a UX tervezéshez kapcsolódó jó gyakorlatokat. A félév során több teljes felhasználói interfészt készít el, a hozzá kapcsolódó gépi tanulás alapú modelleket megfelelően beilleszti, valamint az elkészült rendszert kiértékeli, teszteli. 
8. A tantárgy részletes tematikája

A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

A hallgatók a félév során 3 nagyobb feladatot oldanak meg, 4 hetes ciklusokban, 3 / 4 órás alkalmakon:

       Gesztusvezérlés. Külső eszköz (pl. IP-n keresztül elérhető és vezérelhető webkamera) gesztusokkal történő vezérlésének megvalósítása. Előtanított mélytanuló modell felhasználása kézmozgás felismerésére. Gépi tanulási modell adaptálása / továbbtanítása saját kézmozgás felismerésére.

       Conversational AI alkalmazások. NLP (Natural Language Processing, természetes nyelvfeldolgozás), ASR (Automatic Speech Recognition, beszédfelismerés) és TTS (Text-To-Speech, gépi szövegfelolvasás) alapok és modern mélytanulás alapú eszközök. Szükséges hardver és szoftverplatform. Beszéd alapú MI-alkalmazások létrehozása és üzembe helyezése, MI szolgáltatások skálázása.

       Chatbot és beszéd UI (ASR és TTS alkalmazása). Szabály alapú és gépi tanulás alapú dialógus tervezése / összehasonlítása. NLP modulok a dialógusban. Különböző ASR és TTS modellek előtanított ASR és TTS modellek integrálása. Dialógus csatoló interfészek. Modell adaptáció új beszélőre.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás részben távolléti / konzultáció, részben jelenléti laboratóriumi formájában történik. A 4 hetes ciklusok beosztása: 3 órás távolléti, 3 órás távolléti, 4 órás jelenléti , 4 órás távolléti  alkalom. A távolléti alkalmak aszinkron módon történnek, melyhez az órarendi sávban konzultáció kapcsolódik.

 

A félév során minden hallgatónak három kötött tematikájú feladatot kell elvégeznie. A hallgatók a laborokat egyénileg végzik. A laborokra (mind a távollétire, mind a jelenlétire) előzetesen készülni kell a laborokhoz elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a labor során a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük.

 

A labor során az utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett labor eredményeiről  jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe (egyénileg). A 4 hetes blokkok jegyzőkönyvét folyamatosan kell készíteni, haladási riportként, melynek teljeskörű értékelése a blokk végén történik. Fakultatív laborfeladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében.

 

A 4 hetes blokk elvégzése után a laborvezető a munkát és a jegyzőkönyvet leosztályozza. Az érdemjegyek a 4 hetes ciklusokra vonatkoznak.

10. Követelmények

Szorgalmi időszakban

A félév lezárásának módja: félévközi jegy. A félévközi jegy kiszámításának módja: a jegyzőkönyvekre kapott érdemjegyek átlaga.

11. Pótlási lehetőségek Az szorgalmi időszak utolsó hetében vagy a pótlási héten 1 jelenléti és 1 távolléti alkalom pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra60
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
Vizsgafelkészülés0
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Zainkó Csaba, egyetemi adjunktus, TMIT
Dr. Mihajlik Péter, egyetemi adjunktus, TMIT
Dr. Gyires-Tóth Bálint Pál, egyetemi docens, TMIT
Dr. Csapó Tamás Gábor, tudományos munkatárs, TMIT
Dr. Németh Géza, egyetemi docens, TMIT
Dr. Sztahó Dávid, tudományos munkatárs, TMIT