Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  UX laboratórium

  A tantárgy angol neve: UX Laboratory 

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMB14   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csapó Tamás Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://smartlab.tmit.bme.hu/UX
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Zainkó Csaba, egyetemi adjunktus, TMIT 

  Dr. Mihajlik Péter, egyetemi adjunktus, TMIT 

  Dr. Gyires-Tóth Bálint Pál, egyetemi docens, TMIT 

  Dr. Csapó Tamás Gábor, tudományos munkatárs, TMIT 

  Dr. Németh Géza, egyetemi docens, TMIT 

  Dr. Sztahó Dávid, tudományos munkatárs, TMIT  

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít UX alapismeretek 
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése, hogy a hallgató elsajátítsa a UX tervezéshez kapcsolódó jó gyakorlatokat. A félév során több teljes felhasználói interfészt készít el, a hozzá kapcsolódó gépi tanulás alapú modelleket megfelelően beilleszti, valamint az elkészült rendszert kiértékeli, teszteli. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

  A hallgatók a félév során 3 nagyobb feladatot oldanak meg, 4 hetes ciklusokban, 3 / 4 órás alkalmakon:

         Gesztusvezérlés. Külső eszköz (pl. IP-n keresztül elérhető és vezérelhető webkamera) gesztusokkal történő vezérlésének megvalósítása. Előtanított mélytanuló modell felhasználása kézmozgás felismerésére. Gépi tanulási modell adaptálása / továbbtanítása saját kézmozgás felismerésére.

         Conversational AI alkalmazások. NLP (Natural Language Processing, természetes nyelvfeldolgozás), ASR (Automatic Speech Recognition, beszédfelismerés) és TTS (Text-To-Speech, gépi szövegfelolvasás) alapok és modern mélytanulás alapú eszközök. Szükséges hardver és szoftverplatform. Beszéd alapú MI-alkalmazások létrehozása és üzembe helyezése, MI szolgáltatások skálázása.

         Chatbot és beszéd UI (ASR és TTS alkalmazása). Szabály alapú és gépi tanulás alapú dialógus tervezése / összehasonlítása. NLP modulok a dialógusban. Különböző ASR és TTS modellek előtanított ASR és TTS modellek integrálása. Dialógus csatoló interfészek. Modell adaptáció új beszélőre.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás részben távolléti / konzultáció, részben jelenléti laboratóriumi formájában történik. A 4 hetes ciklusok beosztása: 3 órás távolléti, 3 órás távolléti, 4 órás jelenléti , 4 órás távolléti  alkalom. A távolléti alkalmak aszinkron módon történnek, melyhez az órarendi sávban konzultáció kapcsolódik.

   

  A félév során minden hallgatónak három kötött tematikájú feladatot kell elvégeznie. A hallgatók a laborokat egyénileg végzik. A laborokra (mind a távollétire, mind a jelenlétire) előzetesen készülni kell a laborokhoz elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a labor során a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük.

   

  A labor során az utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett labor eredményeiről  jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe (egyénileg). A 4 hetes blokkok jegyzőkönyvét folyamatosan kell készíteni, haladási riportként, melynek teljeskörű értékelése a blokk végén történik. Fakultatív laborfeladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében.

   

  A 4 hetes blokk elvégzése után a laborvezető a munkát és a jegyzőkönyvet leosztályozza. Az érdemjegyek a 4 hetes ciklusokra vonatkoznak.

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban

  A félév lezárásának módja: félévközi jegy. A félévközi jegy kiszámításának módja: a jegyzőkönyvekre kapott érdemjegyek átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek Az szorgalmi időszak utolsó hetében vagy a pótlási héten 1 jelenléti és 1 távolléti alkalom pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra60
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Zainkó Csaba, egyetemi adjunktus, TMIT
  Dr. Mihajlik Péter, egyetemi adjunktus, TMIT
  Dr. Gyires-Tóth Bálint Pál, egyetemi docens, TMIT
  Dr. Csapó Tamás Gábor, tudományos munkatárs, TMIT
  Dr. Németh Géza, egyetemi docens, TMIT
  Dr. Sztahó Dávid, tudományos munkatárs, TMIT