IoT - Tárgyak internete

A tantárgy angol neve: IoT - Internet of Things

Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
MSc, Mérnök-informatikus, specializáció, kötelezően választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMB13   2/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vidács Attila,
4. A tantárgy előadója Dr. Vidács Attila, docens, TMIT
Dr. Fehér Gábor, docens, TMIT
Dr. Vida Rolland, docens, TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók gyakorlati problémák megoldásán keresztül, valós IoT eszközök felhasználásával megismerjék és elsajátítsák az IoT rendszerek és alkalmazások alapjait.
8. A tantárgy részletes tematikája Az előadások részletes tematikája:

1. Bevezetés: A tárgyak internetének világa (IoT), trendek az IoT világában. Az IoT megjelenése az okos városokban, intelligens otthonokban és az iparban. IoT eszközök követelményei és képességei.
2. IoT technológiák: Szenzorok, beavatkozók, vezérlők. Alacsony fogyasztású vezetéknélküli megoldások. Erőforrás-hatékony megoldások. Energiaforrások.
3. IoT kommunikáció: Alacsony fogyasztású, rövid hatótávolságú rádiókommunikációs megoldások. Alacsony fogyasztású, nagy hatótávolságú rádiókommunikációs megoldások.
4. IoT hálózati architektúrák. IoT adatok gyűjtése és feldolgozása. Mérési adatok szállítása az Interneten. Szerver/kliens és hirdetés/feliratkozás modellek az IoT kommunikációban. IoT adatok vizualizációja.
5. IoT a felhőben: Különböző IoT felhő platformok és kapcsolódásuk a fizikai szenzorokhoz. IoT platformok: IBM Watson IoT. Google Cloud, MS Azure, AWS IoT. ThingSpeak, OpenRemote. Kommunikáció különböző platformok és komponensek között.
6. IoT megbízhatóság és biztonság. IoT eszközök hitelesítése.
7. IoT és Mesterséges Intelligencia. Adatfeldolgozás. Edge AI. Felhő megoldások: TorchServe és TensorFlow Serving
8. Ipari IoT (IIoT) megoldások. IoT és robotika. IIoT platformok. Esettanulmány: EU 5G-SMART, Arrowhead.
9. Okos város megoldások. Esettanulmány: Smart Santander. Massive IoT.
10. Intelligens közlekedési rendszerek támogató infrastruktúrái. Okos parkolás megoldások.
11. Intelligens otthon. Nyílt forráskódú otthonautomatizálási megoldások. Home Assistant, OpenHAB.
12. Környezetmonitorozás. Esettanulmányok: esőerdő monitorozás, víz/levegő/környezetszennyezés. Globális megoldások (pl. szökőár, földrengés monitorozás és előrejelzés).
13. eHealth. Viselhető eszközök. WPAN és testen belüli vezetéknélküli IoT megoldások.

A gyakorlatok/laborok részletes tematikája:

1. Féléves otthoni feladat részletes ismertetése, megbeszélése, feladatkiosztás. Eszközökre és hallgatókra vonatkozó biztonsági ismeretek átadása. Választható eszközök és platformok ismertetése
2. Szenzor kommunikáció gyakorlata. Szenzorok építése, internet kapcsolat megteremtése
3. Távoli adatgyűjtés, adatmegjelenítés és adatelemzés. Konténerizált szolgáltatások telepítése és használata.
4. Házi feladat köztes ellenőrzési pont: rendszertervek, technológiai megoldás részleteinek bemutatása, közös megbeszélése
5. Okos otthon IoT platform használata, bővítése
6. Felhőalapú IoT platform használata, programozása
7. Otthoni feladatok bemutatása, közös megbeszélése és értékelése.

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) • Előadás
• Tantermi számítógépes gyakorlat
• Önálló munka (otthoni feladat)
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban:

1 db összegző típusú zárthelyi megírása és 1 db házi feladat elkészítése.
Az aláírás és vizsgára bocsátás feltétele a ZH és a házi feladat sikeres teljesítése.


Vizsgaidőszakban:

Írásbeli vizsga, az elért érdemjegy a vizsgadolgozat eredménye alapján kerül meghatározásra, az elégséges érdemjegy küszöbszintje 40%.

11. Pótlási lehetőségek A ZH egyszer pótolható.
A házi feladatok beadási határideje a szorgalmi időszakban. A házi feladat pótlólagos leadása a pótlási időszakban kijelölt időpontig lehetséges.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az előadóval előre egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadásokhoz rendelt online olvasnivalók (könyvfejezetek, cikkek)
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása8
Vizsgafelkészülés40
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Vidács Attila, docens, TMIT