Felhők hálózati szolgáltatásai laboratórium

A tantárgy angol neve: Cloud Network Services Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
MSc, mérnökinformatikus , Internetarchitektúrák és felhőszolgáltatások főspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMB11   0/0/3/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pasic Alija,
4. A tantárgy előadója Dr.Pasic Alija, adjunktus, TMIT
Szalay Márk Péter, tanársegéd, TMIT
Balla Dávid, tanársegéd, TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Kommunikációs hálózatok, Programozás, Operációs rendszerek
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Operációs rendszerek, Kommunikációs hálózatok
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban szerzett elméleti ismeretek és gyakorlati képességek elmélyítése konkrét feladatok kidolgozásával laboralkalmak és házifeladatok során.
8. A tantárgy részletes tematikája

A gyakorlatok/laborok részletes tematikája:


1. Tájékoztató, Házi feladat 1 kiadása
2. Laboralkalom: Felhő natív környezet kialakítása, monolitikus alkalmazás VM-ben való üzemeltetése
3. Laboralkalom: Alkalmazás konténerizáció, cloud native fejlesztés
4. Laboralkalom: CI/CD környezet kialakítása és alkalmazása
5. Feladatbemutatás
6. Laboralkalom: Automatizálás a hálózati alkalmazások fejlesztésében és üzemeltetésében, Házi feladat 2 kiadása
7. Laboralkalom: Szolgáltatás hálók alkalmazása a megbízhatóság és megfigyelhetőség javítására
8. Laboralkalom: Forgalom továbbítás szabályozási megoldások alkalmazása
9. Feladatbemutatás
1. Tájékoztató, Házi feladat 1 kiadása
2. Laboralkalom: Felhő natív környezet kialakítása, monolitikus alkalmazás VM-ben való üzemeltetése
3. Laboralkalom: Alkalmazás konténerizáció, cloud native fejlesztés
4. Laboralkalom: CI/CD környezet kialakítása és alkalmazása
5. Feladatbemutatás
6. Laboralkalom: Automatizálás a hálózati alkalmazások fejlesztésében és üzemeltetésében, Házi feladat 2 kiadása
7. Laboralkalom: Szolgáltatás hálók alkalmazása a megbízhatóság és megfigyelhetőség javítására
8. Laboralkalom: Forgalom továbbítás szabályozási megoldások alkalmazása
9. Feladatbemutatás
10. Laboralkalom: Üzenetsor alapú kommunikáció alkalmazása a szolgáltatások között, Házi feladat 3 kiadása
11. Laboralkalom: Alkalmazás állapot tárolás és kezelés hálózati tárhelyen
12. Laboralkalom: Hálózati szolgáltatások naplózása, monitorozása, anomália detektálás
13. Feladatbemutatás

A laboralkalmak a kiadott segédanyagok alapján önállóan, online formában, projektfeladat jelleggel oldandók meg, opcionális konzultációval. A laboralkalmak aszinkron (önállóan a héten bármikor) illetve szinkron, azaz az órarendi időpontban bekapcsolódva végezhetők el. Konzultáció minden héten a háromórás órarendi sávban lehetséges, amennyiben a hallgató azt igényli. A három feladat kiadása az első, hatodik és a tizedik héten történik. A feladatbemutatások minden esetben jelenléti módon teljesítendőek.


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) • Laboratórium heti 3 órás idősávban.
10. Követelmények Szorgalmi időszakban: A laboralkalmak teljesítésének bizonyítása végett, a hallgatók jegyzőkönyvet készítenek munkájukról, melyet kötelesek továbbítani a laborvezető számára. A jegyzőkönyvek leadási határideje egy hét és értékelésként 'megfelelt' vagy ‘nem felelt meg' osztályzatot kaphatnak. A kilenc laboralkalomból minimum hatot kell teljesíteni.

A tárgyból három témakörben kell feladatot bemutatni. Az elégséges jegy feltétele mind a három témakörben legalább elégséges értékű munka bemutatása. Ha ez a feltétel teljesül, akkor a félévközi érdemjegy a három feladatbemutatón kapott jegy átlaga.


Vizsgaidőszakban: --

11. Pótlási lehetőségek Mind a három feladat bemutató pótolható, melyekre az eredeti határidőhöz képest plusz egy hetük van a hallgatóknak.
12. Konzultációs lehetőségek A laborfoglalkozások idősávjában. További konzultációs igényt az oktatókkal egyeztetni kell.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Háttéranyagok és mérési segédletet tartalmazó mérési útmutatók.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra36
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése72
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Pasic Alija, adjunktus, TMIT
Szalay Márk Péter, tanársegéd, TMIT
Dr. Maliosz Markosz, docens, TMIT