Okos város laboratórium

A tantárgy angol neve: Smart City Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2016. május 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Okos város mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMB04 3 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Marosits Tamás,
A tantárgy tanszéki weboldala http://alpha.tmit.bme.hu/labor/mb04/
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Marosits Tamás, PhD
 egyetemi adjunktus
BME-TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikáció (VITMA301) tantárgy témakörei és részlegesen a Hálózati technológiák és alkalmazások  (VITMA341) tantárgy témakörei.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVITMMB09", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMB09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Ajánlott, de nem követelmény a laboratórium tantárgyat a mellékspecializáció mintatantervének megfelelően az elméleti tantárgyak után - esetleg velük azonos félévben - felvenni.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése az Okos város koncepció megvalósítását támogató hardware és szoftver architekturális építőkövek széles spektrumából néhány reprezentatív elem bemutatása, ezek segítségével rendszerszintű mérések megtervezése és elvégzése, esettanulmányok kiértékelése.
8. A tantárgy részletes tematikája Mérések végzése a következő témakörökben:
 1.  Intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatos szimulátorokkal való ismerkedés.
 2.  Mikrokontroller modulok programozása, fejlesztőkörnyezet használata. Mikrokontroller modulok illesztése. Szenzorok olvasása, hálózatkezelés mikrokontrollerrel.
 3. Vezetéknélküli kommunikáció szenzormodulok között. Szenzoradatok küldése IoT (Internet of Things – tárgyak internete) felhőbe. Adatlekérés a felhőből, adatfeldolgozás.
 4. Autós szenzor adatok kinyerése és feldolgozása Bluetooth-os OBD2 adapteren keresztül. Android app-ok használata, kiterjesztése.
 5. Az okostelefon mint AR (Augmented Reality – kiterjesztett valóság) kijelző. Viselhető infokommunikációs eszközök. mint az új típusú ember-gép interfész példái. AR alkalmazások - virtuális idegenvezető.
 6. Gesztus vezérlés
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgatónak hat (6) kötött tematikájú mérést kell elvégeznie. A hallgatók a méréseket -álatlában két fős - mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban.

A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 2 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében.

A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja és a jegyzőkönyvet leosztályozza.

10. Követelmények

A követelményeket a szorgalmi időszakban kell teljesíteni:

 • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
 • A félév elismerése: hat mérés elvégzése, mérésenként legalább elégséges osztályzat. A félévközi jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.
 • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:
  • Az alap osztályzat - melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok: közepes.
  • Az alap osztályzatot javító tényezők:
   • a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy
   • fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy
  • Az alap osztályzatot rontó tényezők:
   • hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy
   • a tesztkérdésekre adott egy hibás válasz: -1 jegy
   • mérnökhöz nem méltó kivitelű (áttekinthetetlen, számos helyesírási hibát tartalmazó) jegyzőkönyv: -1 jegy.
11. Pótlási lehetőségek Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk, amelyet a tárgyfelelős oktatóval és a mérésvezetővel egyeztetve legkésőbb a pótlási időszak végéig vehet igénybe. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.
12. Konzultációs lehetőségek Elsősorban a megfelelő mérés vezetőjénél egyéni egyeztetés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait a mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék szerverén (http://alpha.tmit.bme.hu/meresek/) - és részlegesen a laboratóriumban nyomtatott formában is - rendelkezésre állnak. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra24
Félévközi készülés órákra36
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Vida Rolland, PhD  egyetemi docens
 BME-TMIT
 Dr. Fehér Gábor, PhD
 egyetemi docens
 BME-TMIT
 Dr. Marosits Tamás, PhD egyetemi adjunktus BME-TMIT