Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adat- és multimédia-bányászat laboratórium

  A tantárgy angol neve: Data and Multimedia Mining Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés
  Adat- és médiainformatika 
  mellékspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMB02 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szűcs Gábor,
  4. A tantárgy előadója

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Int.:

   Dr. Szűcs Gábor

   egyetemi docens

   BME-TMIT

   Gáspár Csaba

   egyetemi tanársegéd

   BME-TMIT

   Prekopcsák Zoltán

   tanszéki mérnök

   BME-TMIT

   Nagy István

   tanszéki mérnök

   BME-TMIT

   Dr. Mihajlik Péter

   egyetemi adjunktus

   BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozási alapismeretek. 

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend: A tantárgy csak akkor vehető fel, ha valaki megszerezte az Adatelemzési platformok (VITMMA05) tantárgy kreditjeit.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboralkalmak az adat-, szöveg- illetve médiaelemzés technológiái köré szerveződnek, a hallgatók mérnöki problémamegoldó képességét, technológiai ismereteinek bővítését segítik elő. A hallgatók a megismert technológiákat valós adatokon, médiaállományokon tesztelik, ami által azok hatékonyságát, a megoldás erősségeit és gyengeségeit egyaránt megismerik. A labort vezető oktatók az adott területen magas kompetenciával rendelkező, tapasztalt szakemberek. A laborfeladatok folyamatos technológiai aktualizálásával és kurrens problémákkal biztosítjuk, hogy a hallgató mindig az adott témában elérhető vezető technológiával ismerkedjen meg. Az egyes laboralkalmak önállóan értelmezhetők, a mellékspecializáció során elsajátítandó szakmai tartalomhoz kapcsolódnak, de az oktatott tárgyak elvégzése nem feltétele a laboralkalmak sikeres teljesítéséhez.  

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Arcdetektálás OpenCV használatával: A hallgatók a Viola-Jones arcdetektor használatán keresztül  megtanulják az arcdetektálás részleteit, majd begyakorolják az arcazonosításhoz szükséges algoritmusokat.

  Adatelemzési algoritmusok párhuzamosítása: A mérés célja a párhuzamosításai lehetőségek bemutatása néhány algoritmuson, és közelítő párhuzamosítási megoldások használata nem párhuzamosítható algoritmusoknál.

  Webes adatok letöltése és feldolgozása OpenRefine eszközzel: A mérés célja olyan Webes adatok elemzése, melyek térképes megjelenítést igényelnek. A hallgatók begyakorolhatják a külső API hívásának használatát, a Google geokódoló szolgáltatást, hogy a címekhez koordinátákat rendelhessenek.

  Big Data technológiák hatékonyságának vizsgálata: Hadoop alapú technológia használatával a hallgatók lemérik az egyre nagyobb adathalmazok feldolgozásának hatékonyságát különböző szempontok alapján.

  Adattisztítás hatásának bemutatása: A laboratóriumi mérés célja, hogy a hallgatók a különböző területről származó (társadalmi, környezeti, üzleti) adathalmazokban adattisztítást hajtsanak végre.

  Facebook adatok elemzése R nyelven: A laboratóriumi mérés célja, hogy a közösségi hálók hálózati elemzését gyakoroltassa be a hallgatókkal R nyelven.

  Webes adatvizualizáció: A mérés célja Webes és valós adatokon összefüggések, érdekességek keresése interaktív vizualizációval különböző eszközök (tableau, python, R) segítségével.

  Dinamikus idővetemítés technikája a hangelemzésben: A labor során különféle hangmintákon (pl. szinuszos jel, felharmonikusokban gazdag generált jel, hangszer hang, beszédhangok) a hallgatók megvizsgálják a spektrogram különféle változatait, szemléltetve a beszédfelismerési lényegkiemelés egyes fázisait; majd összevetik a lineáris és dinamikus idővetemítés hatékonyságát és elemezik a konfidenciaszámítási lehetőségeket.

  Véleményanalízis szövegbányászati megvalósítása: A különböző blogok, mikroblogok, fórumok és közösségi hálókon található vélemények gépi összegzése képezi a laborgyakorlat tárgyát. A hallgatók megtanulják a pozitív, negatív és semleges vélemények besorolási technikáit, lemérik az elérhető pontosságokat.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  számítógépes labor gyakorlat

  10. Követelmények
  A laborok legalább 70%-án részt kell venni.
  A laborok minimum 70%-át legalább elégséges szinten teljesíteni kell.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség nincs (ld. TVSZ 16. § 1. pontját), viszont az eredmény megállapítása a megtartott ellenőrzések hallgató számára legkedvezőbb (lefelé kerekített) maximum kétharmada alapján történik.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a bevezető előadás és a mérési segédletek tartalmazzák.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire-
  Mérési beszámolók elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása28
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Int.:

   Dr. Magyar Gábor

   egyetemi docens

   BME-TMIT

   Dr. Sallai Gyula

   egyetemi tanár

   BME-TMIT

   Dr. Szűcs Gábor

   egyetemi docens

   BME-TMIT

   Gáspár Csaba

   egyetemi tanársegéd

   BME-TMIT

   Hidasi Balázs

   doktorandusz

   BME-TMIT

   Solt Illés

   doktorandusz

   BME-TMIT

   Prekopcsák Zoltán

   tanszéki mérnök

   BME-TMIT

   Nagy István

   tanszéki mérnök

   BME-TMIT

   Paróczi Zsombor

   doktorandusz

   BME-TMIT

   Dr. Mihajlik Péter

   egyetemi adjunktus

   BME-TMIT