Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multimédia tartalmak intelligens feldolgozása

  A tantárgy angol neve: Multimedia Content Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés,
  Adat- és médiainformatika mellékspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMB01 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szűcs Gábor,
  4. A tantárgy előadója Dr. Szűcs Gábor PhD, egyetemi docens, BME-TMIT
  Dr. Mihajlik Péter PhD, egyetemi adjunktus, BME-TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Médiainformációs technológiák és eszközök.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMM138" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMM138", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése a multimédia tartalmak automatikus felhasználásához szükséges módszerek oktatása, amelyek segítségével az intelligens rendszerek kezelni, szűrni, felismerni, elemezni, rendezni tudják a multimédia állományokat. A hallgatók részletesen megismerkedhetnek a multimédia tartalmak hatékonyan indexeléséhez, kereséséhez, annotációjához, csoportosításához szükséges technikai apparátussal, hang- kép- és videofeldolgozási algoritmusokkal, platformokkal és gyakorlati alkalmazásokkal, melyek rámutatnak a közvetlen ipari alkalmazhatóság jelentőségére (pl. beszédfelismerés, képi objektumfelismerés). A félév végére a hallgatók elsajátítják azokat a módszereket, melyek alkalmasak arra, hogy a napjaink média-intenzív világában általánossá vált heterogén, zajos és hiányos multimédia tartalmakat is kezeljenek, elemezzenek és biztosítsák gyors kereshetőségüket.
  8. A tantárgy részletes tematikája A tantárgy a tartalomelemzés alapfogalmaitól indulva bemutatja a multimédia tartalmak feldolgozásánál használt módszereket és azok alkalmazásait.
  • Bevezetés: Tartalomelemzés alapfogalmainak ismertetése. Multimédia tartalom elemzési problémák, alkalmazások.
  • Multimédia előfeldolgozás: index (reprezentáció) építés: generikus multimédia indexelő eljárás. 
  • Keresés, multimédia query típusok: hasonlósági küszöbön belüli összes multimédia tartalom keresése, leghasonlóbb keresése, összes pár keresése. Kép keresése mintakép, felhasználói rajz, vagy kép jellemzőinek specifikálása (szín, textura, alak) alapján. Kontextus-függő képkeresés.
  • Hangfeldolgozás, akusztikai lényegkiemelés módszerei: ablakozás, burkolóspektrum számítás, zajok és lineáris torzítások hatásának mérséklése, a beszélők fiziológiai eltéréseinek kompenzálási módszerei. Audio jelek előfeldolgozásának módszerei. Szignálkeresési, zenefelismerési technikák.
  • Statisztikai alapú beszédfelismerés: akusztikai modellek. Koartikuláció-modellezés, fonetikus döntési fák. Rejtett Markov-modellek, Gaussian Mixture Model és mély neuronhálók használata, dekódolás, optimalizálási technikák.
  • Diarizálás, beszélő nemének kategorizálása. Nyelvi, lexikai modellek, nyelvfüggőség/-függetlenség. Konfidencia.
  • Jellemző kinyerési módok. Leírók előállítása, Fisher vektor.
  • Multimédia tartalmak összekapcsolási lehetőségei. Panorámakép összeállítás kisebb képekből. Arcdetektálás és csoportosítás.
  • Videó elemzés. Objektumok követése jellemző pontok alapján, MPEG1 makroblokk elmozdulás becslés.
  • Zene, és mozgóképek automatikus annotációja.
  • Kép (objektum) felismerés, képi szózsák modell. Random Forest és alkalmazása az objektumfelismerésben.
  • Multimédia tartalmak automatikus rendezése: Jellemző kép kiválasztás fényképalbumokból. Kép- videó- és hangállományok automatikus csoportosítása.
  • Különböző típusú médiatartalmak visszakeresése, találati lista diverzifikáció.
  • Multimodális tartalomelemzés, kiértékelési módszerek: Kiértékelési karakterisztikák. Benchmarkok.
  Gyakorlatok:
  • Multimédia index építés
  • Random Forest használata
  • Jellemző kinyerési módok vizsgálata
  • Multimédia elemzési gyakorlat
  • Audio jelek előfeldolgozása
  • Statisztikai alapú beszédfelismerési gyakorlat
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi és 1 nagy házi feladat. A vizsgaidőszakban: A vizsga módja: írásbeli. Az aláírás feltétele a nagy házi feladat és a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is: lásd a következő pontban) legalább elégséges szintre történő megírása.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk egy újabb zárthelyi dolgozatra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első vagy a pót- vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása.
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Francisco Escolano, Pablo Suau, Boyán Bonev: Information Theory in Computer Vision and Pattern Recognition, Springer, Heidelberg, 2009. 
  • Németh G, Olaszy G. (szerk.) A magyar beszéd: Beszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
  • Ajay Divakaran (ed.): Multimedia Content Analysis: Theory and Applications, Springer, 2009.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés35
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szűcs Gábor PhD, egyetemi docens, BME-TMIT 
  Dr. Mihajlik Péter PhD, egyetemi adjunktus, BME-TMIT 
  Paróczi Zsombor, doktorandusz, BME-TMIT