Felhők hálózati architektúrái laboratórium

A tantárgy angol neve: Cloud Network Architectures Laboratory 

Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
MSc, mérnökinformatikus, Internetarchitektúrák és felhőszolgáltatások főspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMA21   0/0/3/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pasic Alija,
4. A tantárgy előadója Dr. Pasic Alija, adjunktus, TMIT
Szalay Márk Péter, tanársegéd, TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Kommunikációs hálózatok, Programozás, Operációs rendszerek
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Operációs rendszerek, Kommunikációs hálózatok
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat a diplomatervezés során, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások és kiadott házifeladatok keretében történik.
8. A tantárgy részletes tematikája A gyakorlatok/laborok részletes tematikája:

1. Laboralkalom: Felhő (Cloud) megoldások,
a. Felhő (Cloud) infrastruktúra létrehozása laboratóriumi környezetben. Alap szolgáltatások konfigurálása, menedzselése, teljesítményvizsgálatok.
2. Házi feladat: saját felhő infrastruktúra létrehozása
3. Laboralkalom: Az internet útvonalválasztási módszerei a gyakorlatban (Routing).
a. A jelenlegi módszerek bemutatása, konfigurálása laboratóriumi környezetben. A jelenlegi módszerek problémái, határai, új irányok/módszerek.
4. Házi feladat: SSH forgalom szűrése és irányítása OSI harmadik rétegbeli megoldásokkal.
5. Laboralkalom: Software-Defined Networking (SDN)
a. Az SDN koncepció, OpenFlow hálózatok és eszközök bemutatása. Új hálózati algoritmusok gyors prototipizálása. Mininet hálózatemulációs program.
6. Házi feladat: SSH forgalom szűrése és irányítása OpenFlow (SDN) megoldásokkal megoldásokkal.
7. Laboralkalom: Felhő (Cloud) megoldások
a. Felhő (Cloud) infrastruktúra létrehozása laboratóriumi környezetben. Alap szolgáltatások konfigurálása, menedzselése, teljesítményvizsgálatok.
8. Laboralkalom: Internet szolgáltatások fejlesztése és menedzsmentje
a. Egy összetett internet szolgáltatás megismerése, kiegészítése, komponensek fejlesztése. A rendszer beüzemelése, menedzsment funkciók.
9. Házi feladat: SSH forgalom szűrése és irányítása OSI negyedik rétegbeli megoldásokkal.

A félév során kilenc darab négyórás foglalkozás van ütemezve. A vezetett laborok elvégezhetők jelenléti, ill. online formában (a kiadott segédanyagok alapján). A házi feladatok önállóan, projektfeladat jelleggel oldandók meg, opcionális konzultációval. Konzultáció, amennyiben a hallgató azt igényli, az adott hét foglalkozásának 4 órájában lehetséges. A házi feladatok a témában hozzájuk kapcsolódó (előző heti) laboralkalmakon lesznek kihirdetve.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) • Laboratóriumi gyakorlat.
10. Követelmények Szorgalmi időszakban A tárgy 5 db laborgyakolatból áll, illetve ehhez kapcsolódóan a hallgatóknak négy témakörben kell feladatot elkészíteniük. Az elégséges jegy feltétele az öt laboralkalomból legalább négy sikeres teljesítése és a kapcsolódó házi feladatok legalább elégséges értékű teljesítése.

A laboralkalmak teljesítésének bizonyítása végett, a hallgatók jegyzőkönyvet készítenek munkájukról, melyet kötelesek továbbítani a tárgy előadói számára. A jegyzőkönyvek 'megfelelt' vagy ‘nem felelt meg' értékelést kaphatnak. A jegyzőkönyvekre egy hét, míg a házifeladatok beadására a kiadástól számított két hét a beadási határidő.

A félévközi érdemjegy a négy feladatra kapott jegy átlaga.


Vizsgaidőszakban --

11. Pótlási lehetőségek A mulasztott vagy sikertelen laborgyakorlatok nem pótolhatók.
A házi feladatok pótolhatók egy héttel a beadási határidő után.
12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetve a félév során.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Háttéranyagot és mérési segédletet tartalmazó mérési útmutatók.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra36
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése72
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Pasic Alija, adjunktus, TMIT
Szalay Márk Péter, tanársegéd, TMIT