Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gépi tanulási esettanulmányok

  A tantárgy angol neve: Machine Learning Use-case Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus mesterképzés,
  Adattudomány és mesterséges intelligencia specializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMA18   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szűcs Gábor,
  4. A tantárgy előadója
  Gáspár Csaba, egyetemi tanársegéd (TMIT)
  Nagy-Rácz István, tanszéki mérnök (TMIT)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Gépi tanulás elméleti alapjai, programozási alapismeretek, alapszintű valószínűségszámítási ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIMIMB02", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMB02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs

  7. A tantárgy célkitűzése
  A gépi tanulási és data science ismeretek hasznosításának kulcskérdése, hogy egy valós adathalmazhoz és tényleges üzleti problémát megfelelő módon tudjuk leképezni a gépi tanulási és adatelemzési eszközkészletünkre. A tárgy célja, hogy ebbe az adatelemzési folyamatban adjon mélyebb gyakorlati tapasztalatot a hallgatóinak azáltal, hogy több valós esettanulmány megoldásával bemutatja milyen sorrendben, milyen módon érdemes alkalmazni a módszereket.

  Módszertani szempontból a labor során a hallgatók az előadóval egy időben saját Notebook-at hoznak létre. Hogy a haladó feladatmegoldási feladatokra koncentrálhassunk több esetben egy kiinduló Notebook továbbfejlesztésével indulunk el az alkalmak során. A félévhez egy kijelölt adatbányászati létraverseny is tartozik, ahol minél hatékonyabban kell megoldani egy felügyelt gépi tanulási feladatot.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezető, módszerek, technológiák, használt programozási nyelvek és technológiák áttekintése (pl. Python) - Táblázatos adatok kezelése, DataFrame alapú feladatmegoldás, kódhatékonyság kérdései
  2. Felügyelt tanulás – Fejlett regressziós módszerek egy ingatlan adathalmaz felett, fejlett módszerek az adatelőkészítésben, időbeli trendek kezelése, speciális adatelőkészítési módszerek és hatásuk az előrejelzésre
  3. Felügyelt tanulás – Fejlett osztályozási feladat egy hitelbírálati feladat megoldásánál 
  4. Felügyelt tanulás – Komplex osztályozási kiértékelési módok, egyedi célfüggvények, optimalizáció egyedi célfüggvények esetén. A ROC görbe és AUC értékének különleges tulajdonságai, hibakeresés és a kiértékelő függvények kapcsolata, a kiértékelés evolúciója az üzleti igények ismeretében
  5. Klaszterezési eljárások – Ügyfélszegmentáció kihívásai klaszterezés alapon, adatelőkészítési nehézségek, klaszterezési módszerek kiválasztása, klaszterezési eredmények magyarázhatósága, triviális klaszterezési helyzetek felismerése, klaszterezéshez kapcsolódó story-telling
  6. Story telling és a modellek interpretálhatóságának kapcsolata, modellek magyarázhatóságának algoritmikai kérdései
  7. Anomália detekció – Komplex anomália detekciós feladat megoldása időben változó adathalmaz felett
  8. Anomália detekció – Anomália score értékek összevonása, visszajelzési folyamat beépítése a teljes elemzési sorba
  9. Változó generálás fejlett módszerei, kapcsolata a változó kiválasztási módszerekkel - Változó kiválasztás módszerei, kihívásai, a kiválasztás eredményeit hasznosító feature engineering folyamat bemutatása
  10. Nagyházifeladat ismertetése, kiinduló megoldásának elkészítése, az adatelemzési feladat buktatóinak ismertetése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  Laboratórium.
   
   A hallgatók 10 alkalommal, alkalmanként négy órás idősávban találkoznak az oktatókkal, ahol kéthetente (minden második alkalommal) történik feladatkiadás. Ezen kívül a hallgatóknak egy gépi tanulási nagyházifeladatot kell a félév során megoldaniuk, ahol egymással kell versenyezniük (data science verseny).

  10. Követelmények
  - Beadandó feladatok leadása a Moodle rendszeren belül (5 darab) – feladatkiadás kéthetente, a feladat elkészítésére két hét áll rendelkezésre.
  - Részvétel a tárgyhoz kapcsolódó data science versenyen, ott a félév során megadott baseline elérése szükséges.

  A jegybe a házifeladatokra kapott pontszámok 40%-ban, míg a data science versenyen elért eredmény 60%-ban számít bele. A versenynél egy baseline szintet el kell érni ahhoz, hogy legalább elégségest kapjon a hallgató, ezt a szintet a verseny kiírásánál rögzítjük. A verseny során egy felügyelt tanulási feladatot kell megoldani, a pontos metrikát az adott félévben kiírt versenyfeladat határozza meg. A versenyen önállóan indulnak a hallgatók, az elérhető pontszámítás függ az adott évfolyamon a versenyen részt vevő összes hallgatók elért eredményeitől is.

  A teljes pontszámból (házifeladatok plusz verseny) legalább 40%-ot kell elérni a kredit megszerzéséért.
  11. Pótlási lehetőségek
  A beadandó feladatok a leadási határidőt követő 2 hétben pótolhatók. Amennyiben ez a határidő túlnyúlik a pótlási héten, úgy a pótlási héten kell leadni azokat.

  A gépi tanulási nagyházifeladat beadása folyamatos a félév közepétől, a beadás itt nem pótolható, a verseny a szorgalmi időszak végén zárul.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az egyes órákat követően az elemzési feladatokhoz egy-egy példamegoldás kerül publikálásra.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése80
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Gáspár Csaba – egyetemi tanársegéd - TMIT