Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optikai hálózati architektúrák

  A tantárgy angol neve: Optical Networking Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés, Optikai hálózatok mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMA12 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Cinkler Tibor,
  4. A tantárgy előadója Dr. Cinkler Tibor, D.Sc., Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikáció, elektronika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMM347" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMM347", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A mellékszakirány 2 korábbi tárgya.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A mellékszakirány harmadik tárgya a már megismert hálózati elemekből épülő hálózati architektúrákat ismerteti. A tárgy célja áttekinteni a hozzáférési-metro-gerinc hálóztok tervezését, felépítését, működését, üzemeltetését és vezérlését többrétegű és többtartományos architektúrákra is, beleértve útvonalválasztási, hálózatvédelmi és forgalomirányítási kérdéseket is. Kitérünk az optikai hálózatok matematikai modellezésére is ami a fenti funkciók megértését, megtervezését és megvalósítását teszi lehetővé.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  I. rész:  Optikai gerinc (és aggregációs) hálózatok
  Tervezett terjedelem: 10 előadás + 4 gyakorlat

   
  1. hét:
  ·         Optikai hálózatok funkcionalitásának fejlődése / generációi
  ·         Kapcsolt optikai hálózatok
  o   kitekintés: OFS/OBS/OPS

   
  2. hét:
  ·         Többrétegű optikai alapú hálózatok (1/2): ITU-T OTN, ITU-T ASON/ASTN

   
  3. hét:
  ·         Többrétegű optikai alapú hálózatok (2/2): IETF GMPLS, ITU-T/IETF MPLS-TP

   
  4. hét:
  ·         Internet optikai szállítóhálózat felett: követelmények, csomagszállítás optikai infrastruktúra felett, protokollok, Internet architektúra, címzés, útvonalválasztás

   
  5. hét:
  ·         Optikai hálózatok tervezési és méretezési kérdései: logikai topológia, hullámhossz-szám, hullámhossz kiosztás, portszám, forgalomkötegelés, multicast, energiatakarékosság
  ·         Néhány optikai hálózat a gyakorlatban

   
  6. hét:
  ·         Optikai hálózatok üzemeltetési kérdései: útvonalválasztás, TE, hálózat menedzsment

   
  7. hét:
  ·         Optikai hálózatok védelme meghibásodás ellen (1./2): rendelkezésre állás, védelem és helyreállítás, hozzárendelt és megosztott védelem

   
  8. hét:
  ·         Optikai hálózatok védelme meghibásodás ellen (2./2): többszörös hibák, problémák, modellek, módszerek, algoritmusok

   
  9: hét:
  ·         Optikai virtuális hálózatok oVON/oVPN
  ·         SDN és NFV optikai hálózatokban

   
  10. hét:
  ·         Úthosszt és útvonalválasztást befolyásoló fizikai hatások áttekintése és modellezése
  ·         Fizikai tényezők korlátozó hatása útvonalválasztásnál
  ·         Rugalmas forgalom és rugalmas spektrum: OOFDM és N-WDM figyelembe vétele hálózatüzemeltetésénél
   
  II. rész:   Optikai hozzáférési hálózatok
  Tervezett terjedelem: 4 előadás +2 gyakorlat

   
  11. és 12. hét:
  ·         optikai hozzáférési hálózatok:
  o   pont-pont vs. pont-multipont rendszerek
  o   PON rendszerek, közeghozzáférés megvalósítási lehetőségei: TDM, WDM, hibrid TWDM, OFDM PON
  o   (kitekintés: védelem és rendelkezésre állás)

   
  13. hét:
  ·         Melyik a legjobb / miért nincs „legjobb” technológia? Műszaki-gazdasági kompromisszumok, teljesítmény vs. költségek

   
  14. hét:
  Hozzáférési hálózatok tervezése, költség-optimalizálása és elemzése
  ·         kitekintés: fix-mobil konvergencia (FMC)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények

  a.     A szorgalmi időszakban: ZH
  A nagyzárthelyi anyaga a félév tananyagának legfeljebb 50%-át fedi le.

  b.     A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  c.     Elővizsga: van.

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótZH a pótlási héten van.
  Pót-pót-ZH nincs. A sikertelen ZH és pótZH a pótlási héten már nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a szorgalmi- és a vizsga-időszakban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]  Rajiv Ramaswami, Kumar N. Sivarajan, Galen H. Sasaki
  Optical Networks: A Practical Perspective, Third Edition
  Morgan Kaufmann Publishers, ISBN: 978-0-12-374092-2
  http://www.ece.iisc.ernet.in/photonics_web/pdf/kumar.pdf
  http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123740922

  [2]  Biswanath Mukherjee
  Optical Networks
  Springer, ISSN: 1935-3839
  http://www.springer.com/series/6976

  [3]  Jane M. Simmons
  Optical Network Design and Planning
  Springer, ISBN: 978-0-387-76475-7 (Print)
  http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-0-387-76476-4

  [4]  The Fiber Optic Association, Inc.
  Guide To Fiber Optic Network Design
  http://www.thefoa.org/tech/guides/DesG.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra (14*3)42
  Félévközi készülés előadásokra és gyakorlatokra 12+1022
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Cinkler Tibor, D.Sc.
  Paksy Géza
  Mazroa Dániel
  Mitcsenkov Attila
  Dr. Maliosz Markosz, Ph.D.