Ember-gép interfész

A tantárgy angol neve: Human-Computer Interaction

Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Okos város mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMA11 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zainkó Csaba,
A tantárgy tanszéki weboldala http://speechlab.tmit.bme.hu/hci
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Németh Géza  egyetemi docens BME-TMIT
Dr. Gyires-Tóth Bálint  egyetemi adjunktus BME-TMIT
Dr. Zainkó Csaba
 egyetemi adjunktus
 BME-TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Programozási alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMM224" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMM224", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMMA23", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMA23", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Programozás alapjai (vagy ekvivalens tárgyak)

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a vizuális, gesztus és beszéd interfész technológiákat az ember-gép kapcsolatban (Human computer interaction, HCI), külön hangsúlyt fektetve az intelligens környezetekben (város, otthon, munkahely) működő alkalmazások és szolgáltatások személyre szabott, hely- és környezetfüggő interfészeire. A tárgy keretén belül részletes bemutatásra kerülnek a felhasználói interfész elemei, a szoftver-ergonómia alapelvei, a szoftverek ergonómiai szempontból történő kiértékeléseinek módszerei. Az elméleti témakörök ismertetésével párhuzamosan gyakorlatok keretében is feldolgozzuk a tananyagot. Ezenkívül a hallgatók gyakorlati feladatok megoldásával igazolják a témakörben szerzett jártasságukat. A kurzus végére a hallgatók megtanulják a felhasználói interfész tervezéséhez, teszteléséhez, minősítéséhez szükséges alapelveket, hogy azt majd gyakorlatban is alkalmazhassák a későbbi munkájuk folyamán.

8. A tantárgy részletes tematikája

Előadások:

1.     Bevezetés
Alapfogalmak, definíciók

2.     Ember és környezete közti modalitás típusok
Beszéd interfész
Vizuális interfész
Taktilis interfész
Multimédia HCI
Interfész modalitások együttes kezelése és szinkronizálása

3.     Beszédinterfész
Beszédkommunikáció

4.     Vizuális interfész

Vizuális felhasználói felületek tervezése kezelése

5.     Iteratív fejlesztés
Iteratív tervezés alapelvei
Iteratív tervezés módszerei

6.     Felhasználói interfész technikák
Irányelvek
Aranyszabályok a tervezésben

7.     Felhasználói interfész alapelvek és példák
Menürendszer
Szöveg dialógus
Grafikus interfész
Interfész a weben
Dialógus rendszerek
Intelligens környezet

8.     Felhasználói interfész mobil eszközökön
Általános alapelvek
Operációs rendszer-függő kérdések
Modalitás-függő kérdések

9.     Felhasználói interfész viselhető eszközökön
Hasonlóságok a mobil eszközökhöz
Különbségek a mobil eszközökhöz képest

10.     Internet alapú hozzáférések
Különleges felhasználói felületek
Mindenki számára használhatóság (W3C WAI)

11.  Felhasználói interfész kiértékelés
Kiértékelés kritériumai
Kiértékelési eljárások

12.  Kiértékelés eredményei
Kiértékelés elemzése
További fejlesztések meghatározása

 

13.  Intelligens környezetek
Hely- és környezetfüggő interfészek
Alkalmazkodás egyéni igényekhez

14.  Felhasználói interfész esettanulmányok

Gyakorlatok:

1.     Gyakorlati feladat bemutatása, megbeszélése

2.     Vizuális interfész tervezési folyamat

3.     Beszéd interfész tervezési folyamat

4.     Viselhető eszköz tervezési folyamat

5.     Kiértékelés gyakorlatban

6.     Ember-környezet interakció

7.     Gyakorlati feladat értékelése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: Egy gyakorlati feladat megoldása. Az aláírás feltétele a gyakorlati feladat sikeres teljesítése.
 • A vizsgaidőszakban: a vizsga módja: írásbeli
11. Pótlási lehetőségek
 •  A gyakorlati feladat pótlásként beadható a pótlási hét végéig.
12. Konzultációs lehetőségek

A tárgy előadóival személyesen, vagy e-levélben egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Stone, D., Jarrett, C., Woodroffe, M., & Minocha, S.: User interface design and evaluation. Morgan Kaufmann, 2005
 2. Izsó Lajos, Antalovits Miklós: Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. Egyetemi jegyzet. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, 1997
 3. Jan Borchers: A Pattern Approach to Interaction Design. Wiley, 2001.
 4. Douglas K. Van Duyne, James A. Landay, Jason I. Hong: The Design of Sites, Addison-Wesley, 2003.
 5. Ian Graham: A Pattern Language for Web Usability, Addison-Wesley, 2003.
 6. Dix, A.; Finlay, J.; Abowd, G.; Beale, R.: Human Computer Interaction, Prentice Hall, 2003.
 7. Edwards. A.D.N.: Extra-ordinary Human-Computer Interaction, Cambridge University Press, 1995
 8. Raman, T.V: Auditory User Interfaces, Kluwer Verlag, 1997.
  http://www.hcibib.org/
 9. ISO 13407 standard on Human-Centred Design Processes for Interactive Systems

ISO 14915-1:2002 standard on Software ergonomics for multimedia user interfaces

http://www.w3.org/Voice/
http://www.w3.org/2002/mmi/

http://www.w3.org/AudioVideo/
http://www.w3.org/2001/di/
http://www.w3.org/Mobile/
http://www.w3.org/WAI/

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése

0

Gyakorlati feladat megoldása30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
Vizsgafelkészülés34
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Németh Géza egyetemi docens BME-TMIT
 Dr. Olaszy Gábor DSCegyetemi tanár BME-TMIT
 Dr. Gyires-Tóth Bálint egyetemi adjunktus
 BME-TMIT
 Dr. Zainkó Csaba egyetemi adjunktus
 BME-TMIT